Wereldleiders gaven tijdens de klimaattop in Glasgow een belangrijk signaal af: het tijdperk van fossiele brandstoffen loopt ten einde. Krachtige taal. De noodzaak om over te stappen op groene energie is er, maar de gasprijzen rijzen op dit moment de pan uit. Kunnen we de overstap wel betalen? Die vraag stond centraal op de partnerdag van het H2GO-programma: ‘Waterstof: urgentie versus betaalbaarheid’. 

Oproep 

Berend Potjer, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, verwelkomde op 11 november de deelnemers in Paviljoen Zoet of Zout in Stellendam. Hij daagde de professionals uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid in zijn welkomstwoord op een prikkelende manier uit: “Wat zou u zelf kunnen bijdragen aan de energietransitie?” Daarmee benadrukte de gedeputeerde de verantwoordelijkheid van partijen om dit vraagstuk gezamenlijk op te pakken.

Elektrificatie en waterstof 

Ron Wit, directeur energietransitie bij Eneco, vertelde in het vervolg van de bijeenkomst over de verantwoordelijkheid die Eneco pakt op het gebied van de energietransitie. De energiegigant wil in 2035 klimaatneutraal zijn en zet daarbij in op grootschalige elektrificatie van industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. Daar waar elektrificatie geen oplossing biedt, ziet Ron Wit een cruciale rol weggelegd voor de toepassing van groene waterstof. Over de betaalbaarheid van deze toepassing in de gebouwde omgeving: “De maatschappelijke kosten van een hybride warmtepomp met waterstof zijn in een deel van de wijken in Nederland vanaf 2030 lager dan van warmtenetten en warmtepompen als de integrale systeemkosten worden beschouwd. Zo bedragen de gemiddelde infrastructuurkostenslechts zo’n € 200,- per huishouden op het moment dat gebruik gemaakt kan worden van het bestaande aardgasnetwerk. Dit is overigens nog wel afhankelijk van wat de overheid gaat doen op het gebied van belastingen.

Geld volgt plan 

Paul van Dorp, adjunct-directeur commercie bij Installatiebedrijf Van Dorp en de tweede spreker op de partnerdag, is ook overtuigd van de potentie van waterstof. Op inspirerende wijze vertelde hij over de duurzame omslag van zijn bedrijf. Zo bestaat het wagenpark uit auto’s die rijden op waterstof. “We zijn het aan de volgende generaties verplicht om de omslag naar schone energie te maken!”  Over de betaalbaarheid had Paul van Dorp een duidelijke boodschap aan de deelnemers: “Het geld volgt het plan. Kom eerst met een goed plan, dan komen geldstromen makkelijker los en willen ondernemers sneller investeren.”

Pionieren 

Wethouder duurzaamheid Tea Both kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst. “Naast de prikkelende verhalen van de sprekers was er veel ruimte voor interactie en discussie. Hier kwam uit naar voren dat de energietransitie enorme uitdagingen met zich meebrengt. Wie pakt welke rol én wie gaat dat betalen? Op Goeree-Overflakkee kiezen we ervoor om te pionieren en voorop te lopen in de energietransitie. Het H2GO programma is daar een prachtig voorbeeld van. Ik ben ervan overtuigd dat waterstof doorgaat, daar waar fossiele brandstoffen afhaken. Laten we elkaar vasthouden, we hebben elkaar hard nodig!” 

Filmimpressie en waterstoffiets 

Tijdens de bijeenkomst werd ook een filmimpressie vertoond waarin diverse projectpartners enthousiast vertellen over de ontwikkelingen van de verschillende projecten. In het filmpje is ook een waterstoffiets te zien. Docent Kees Breen van de Regionale Scholengemeenschap te Middelharnis, kwam na de film de zaal binnenrijden op de waterstoffiets die de school sinds kort in bezit heeft. De waterstoffiets is al na twee minuten volledig gevuld en kan daarna een afstand afleggen van 150 kilometer. 
Bekijk de filmimpressie. Op de website: H2GO is uiteraard ook meer informatie te vinden over het programma.