We horen en zien de laatste tijd meer meldingen over dode watervogels. Deze week werd er nog een behoorlijk aantal dode vogels bij het Haringvliet aan de kant van Hellevoetsluis aangetroffen. Ook op Goeree-Overflakkee kan het zijn dat botulisme, blauwalg of vogelgriep slachtoffers maakt. 

Ziet u een ernstig zieke of dode vogel in of bij het water? Raak de vogel niet aan en zoek contact met de beheerder van het water. De beheerder zorgt ervoor dat de dode en zieke dieren opgeruimd worden.

Wie zijn de waterbeheerders op Goeree-Overflakkee?

  • Rijkswaterstaat beheert de grote wateren rondom het eiland: Haringvliet, Volkerak, Grevelingen, Noordzee  Meldingen over dode vogels kunt u doorgeven via het contactformulier op de website www.rijkswaterstaat.nl(externe link) of via 0800-8002 (maandag tot en met vrijdag 07:00 - 20:00 uur, zaterdag, zondag en feestdagen 10:00 – 18:30 uur)
  • Waterschap Hollandse Delta beheert de sloten en ander water in de polders, dus buiten de bebouwde kom. Bel het Waterschapsloket 0900-2005005
  • Wij als gemeente beheren de sloten, singels of ander water in onze dorpen, dus  binnen de bebouwde kom. Bel 14 0187 of vul het contactformulier in.
  • Water op particulier terrein: dan is de eigenaar van het gebied verantwoordelijk.

Wilt u meer weten over vogelgriep? Kijk op www.nvwa.nl/vogelgriep(externe link)