De Voorstraat in Middelharnis ligt in het historische centrum van het dorp en is gekenmerkt door de sfeervolle historische en monumentale panden in de straat. De Voorstraat valt dan ook binnen het beschermd dorpsgezicht van Middelharnis en Sommelsdijk. Echter is de straat aan een herinrichting toe. De bestrating wordt door bewoners als onvoldoende en onveilig ervaren, er is sprake van een hoge parkeerdruk en ook is rondom verschillende bomen in de straat wortelopdruk te zien. Om deze reden zal de Voorstraat opnieuw ingericht en bestraat gaan worden.

Het projectgebied

Zoals genoemd wordt de Voorstraat dus opnieuw ingericht. Dit betreft de straat vanaf de Raadhuisstraat tot en met het kruispunt met de Nieuwstraat. Deze kruising wordt meegenomen om zo een aansluiting te creëren met de Nieuwstraat én de recent vernieuwde Havenkom.

Bewonersavonden

In 2022 hebben er twee bewonersavonden plaatsgevonden. De 1e avond was op dinsdag 7 juni 2022. De bewoners van de Voorstraat en andere belanghebbenden konden gebruik maken van het inloopmoment van 18:30 tot 20:30 uur. Tijdens deze inloopavond heeft het ingenieursbureau drie uitgewerkte schetsontwerpen neergelegd en hebben we hier een toelichting op gegeven. Ook was er de mogelijkheid om voorkeur voor de ontwerpen uit te spreken. Op 20 juli 2022 heeft vervolgens de 2e inloopavond plaatsgevonden. Hier is het aangepaste schetsontwerp gepresenteerd. Op basis van deze twee avonden is het ontwerp definitief gemaakt. 

Werkzaamheden kabels & leidingen

Voorafgaand aan de werkzaamheden door de gemeente zijn eind 2022 werkzaamheden uitgevoerd aan de kabels & leidingen in de straat. Denk aan het vernieuwen van diverse leidingen en huisaansluitingen. Na deze werkzaamheden is de straat (tijdelijk) dicht gemaakt. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Quint & van Ginkel, de onderaannemer van netbeheerder DNWG. 

Aannemer & planning

Tijdens de werkzaamheden aan de kabels & leidingen is de gemeente gestart met de aanbestedingsperiode en het contracteren van een aannemer die de werkzaamheden kan gaan uitvoeren. De gunning hiervan is gevallen op aannemingsbedrijf Van Gelder uit Zierikzee. Zij hebben een planning opgesteld en vervolgens is half mei gestart met de werkzaamheden. De verwachting is dat de werkzaamheden tot half oktober zullen duren. Bewoners en andere belanghebbenden zijn hiervan op de hoogte gesteld door de aannemer door bewonersbrieven. 

Bouwkundige opnames

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn er bouwkundige opnames gemaakt. Dit is gedaan van de direct aangrenzende woningen aan het projectgebied. Zo weten we precies hoe de woningen er voor de werkzaamheden uit zagen. Mocht er eventuele schade optreden, kunnen we dit aan de hand van eerdere foto’s beoordelen. Deze opnames zijn uitgevoerd door Quattro Expertise B.V.

Vragen en/of opmerkingen

Wij proberen de werkzaamheden zo uit te voeren, dat de overlast voor u tot een minimum wordt beperkt. Als u toch vragen hebt dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor inhoudelijke vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, de bereikbaarheid of een klacht neemt u contact op met omgevingsmanager Angelique Roest via e-mailadres omgeving@adviesbureau-rae.nl of telefoonnummer 06-58933389 of met uitvoerder Jurgen Kloet via telefoonnummer 06-10134191. 

Heeft u een andere vraag? Dan neemt u contact op met onze toezichthouder/directievoerder: Jetze Dollee,  via e-mailadres: j.dollee@goeree-overflakkee.nl of  via telefoonnummer: 
0187 - 475687

Ook bent u van harte welkom op het inloopspreekuur voor vragen en toelichting. Dit spreekuur is iedere woensdag van 13:00 tot 14:00 uur in de keet op de Voorstraat. 
 

Nieuwsberichten

  • Afsluiting Voorstraat in Middelharnis

    Vanaf dinsdag 30 mei is de Voorstraat in Middelharnis tijdelijk afgesloten voor verkeer. De straat wordt helemaal opnieuw ingericht. Er wordt gewerkt aan de riolering, de bestrating en de beplanting. Het betreft de straat vanaf de Raadhuisstraat tot en met het kruispunt met de Nieuwstraat. Deze kruising wordt meegenomen om zo een aansluiting te creëren met de Nieuwstraat én de recent vernieuwde Havenkom. Ter plekke wordt de afsluiting en omleiding aangegeven.