De afgelopen jaren is in Middelharnis de nieuwbouwwijk Westplaat 3e Ring verrezen. De vierde fase van deze wijk wordt in de zomer van 2021 opgeleverd. De start van de laatste bouwfase is voorzien begin 2022. Bij de planvorming van de nieuwe wijk is ook rekening gehouden met een ruime plek voor sport, spelen en ontspanning: in het Vliedpark.

Het oorspronkelijke ontwerp voor het Vliedpark was onderdeel van het stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouwwijk Westplaat 3e Ring. Dit is omstreeks 2010 gemaakt door Kuiper Compagnons uit Rotterdam. De grove contouren van het ontwerp, waaronder de in het oog springende ‘Vliedberg’ zijn inmiddels aangelegd.

Het park is echter nog niet af. In de loop van de tijd zijn er een aantal nieuwe elementen toegevoegd, niet overeen­komstig het ontwerp. De gemeente heeft het voornemen om de resterende onderdelen uit het oorspronkelijke ontwerp van het Vliedpark zo veel als mogelijk/gewenst in 2021/2022 te realiseren.  Gezien de datering van het ontwerp vindt de gemeente het belangrijk dat het ontwerp nog eens goed tegen het licht gehouden wordt en waar nodig aangepast naar de maatstaven en behoeften van de huidige tijd en gebruikers. Bij deze herijking van het ontwerp moeten ook de later toegevoegde elemen­ten die niet conform het ontwerp zijn gerealiseerd goed worden ingepast. Dit proces van herijking van het ontwerp is in 2020 gestart.

Vliedpark - Bestaande situatie

De grove contouren van het ontwerp van Kuiper Compagnons zijn inmiddels aangelegd. Daarbij springt de veertien meter hoge Vliedberg meteen in het oog. Vanaf deze kolossale berg heeft de bezoeker een fantastisch uitzicht over de weide omgeving met op de achter­grond de Haringvliet.

De berg is ook populair bij sporters en bootcampclubs omdat ze tal van mogelijkheden biedt voor sportieve activiteiten en workouts. In het park is ook een skatevoorziening aangelegd en er is een fitnesstoestel geplaatst. Er zijn enkele halfverharde paden aanwezig en een aantal kleinere heuvels. Verder bestaat het park grotendeels uit gras. Dit biedt echter een geweldige basis om een prachtig park voor sport, spel en ontspanning te realiseren. In de nieuwe situatie dienen de Vliedberg, de skatevoorziening en het fitnesstoestel op een logische manier te worden ingepast.

Vliedpark - Inloopmiddag 1 september 2021

In samenwerking met MOZAIEK Tuin- en Landschapsontwerpers is gewerkt aan een ontwerp om het ontmoetings- en beweegpark van ruim 3 hectare groot verder vorm te geven. In het ontwerp is rekening gehouden met het oorspronkelijke plan uit 2010. We zijn erg enthousiast over dit mooie ontwerp en vertellen er graag over.

Het park is voor iedereen: voor zowel kinderen, tieners en jonge ouders als personen met een beperking of minder mobiele ouderen. Daarom zijn we benieuwd naar uw reactie, als inwoner van Goeree-Overflakkee én als potentieel parkgebruiker!

Wat vindt u bijvoorbeeld terug in het ontwerp?  

  • Een balanceerparcours van meer dan 30 meter én verschillende fitnesspunten
  • Een zandstrandje met een diverse (water)speeltoestellen
  • (Hard)looproute
  • Veel groen, met picknicktafels
  • Een beweegplein voor balsporten

En er is nog veel meer. Daarom organiseren we op woensdagmiddag 1 september een inloop in het Vliedpark, waar we u graag meer vertellen over het ontwerp en de verschillende aspecten van het park. Ook is er ruimte om de vragen te beantwoorden die u misschien hebt.

Nieuwsgierig? Kom langs op woensdagmiddag 1 september in het Vliedpark, ingang via het pad onder de grote populieren en brugje aan de oostzijde van het park. U bent welkom vanaf 15.00 uur. Rond 18.00 uur ruimen we de partytenten weer op. We hopen u te verwelkomen op 1 september!

Ontwerp

Het park is voor iedereen: voor zowel kinderen, tieners en jonge ouders als personen met een beperking of minder mobiele ouderen. Met die gedachte is het voorlopig ontwerp van het Vliedpark opgesteld. Dit voorlopig ontwerp bevat allerlei aspecten betreffende sport, spel, groen en ontspanning. Via onderstaande PDF bekijkt u dit voorlopig ontwerp. Reacties op dit ontwerp kunt u kenbaar maken door een e-mail te sturen naar vliedpark@goeree-overflakkee.nl

Vliedpark - vragen en reactie

Heeft u vragen over het Vliedpark óf wilt u graag reageren op het ontwerp? Dan kunt u een e-mail sturen naar vliedpark@goeree-overflakkee.nl. We proberen dit zo snel mogelijk te beantwoorden.