‘Vertel eens…’. Dat is het thema van de Week van de Opvoeding die afgelopen maandag van start is gegaan. Een week die draait om ontmoeting en uitwisseling van kennis – met, voor en door ouders, medeopvoeders en professionals. Want je staat er niet alleen voor. Opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk, maar soms best lastig.

De week is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut die deze week elke werkdag via Zoom een kwartiertje een lunchsessie organiseert rond vooral het welbevinden van ouders (www.weekvandeopvoeding.nl). Op Goeree-Overflakkee zijn er activiteiten van MEE, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Timon en Jan Arends.

Opvoedvragen of ondersteuning nodig? Kom je er zelf niet meer uit? Team Jeugd en Gezin van de gemeente Goeree-Overflakkee en Jan Arends helpen graag. 

Wat doet het Team Jeugd en Gezin?

Als je vragen hebt rondom het opgroeien en de opvoeding van je kind(eren) en je komt er alleen of samen niet meer uit, dan kunnen de senior consulenten jeugd je ondersteunen. Bel daarvoor het algemeen nummer 14 0187 van de gemeente (Sociaal Contactpunt, optie 1). Ze kijken samen met jou welke ondersteuning voor het kind nodig is en het beste past. Ook kijken ze wat je als ouder of opvoeder zelf kunt doen en wat je sociale netwerk – familie, vrienden en buren – kan betekenen. Binnen de intakeperiode van acht weken leveren de medewerkers jeugd zelf de nodige ondersteuning op het gebied van jeugd- en gezinsbegeleiding. Is dat niet voldoende? Dan wordt gekeken of Jan Arends deze zorg kan leveren. Mocht ook dit niet passend zijn kan er altijd opgeschaald worden naar meer specialistische zorg.

Daarnaast heeft het Team Jeugd en Gezin procesregisseurs, als er sprake is van complexe problemen binnen het gezin of leefsituatie. Hij of zij voert tijdens het hele hulptraject regie over de processen. De procesregisseur kijkt naar het geheel en kijkt samen met jou en de betrokken hulpverleners hoe de situatie het beste aangepakt kan worden.

Wat doet Jan Arends?

Jan Arends is vanaf 1 juli de nieuwe zorgaanbieder voor Jeugdhulp op Goeree-Overflakkee. De professionals bieden hulp aan bijv. jeugdigen die de vaardigheden missen om de dingen te doen die bij hun leeftijd passen en over wie de ouders de controle kwijt zijn. Jan Arends werkt met het kind of de jongere aan taken op verschillende leefgebieden, die belangrijk zijn voor zijn of haar ontwikkeling en die aansluiten bij zijn of haar leeftijd. Ze richten zich in hun aanpak in eerste instantie op de sterke kanten van gezinsleden of het gezin. Jan Arends heeft in de gemeente een nieuw team Jeugd samengesteld, met de focus op opvoedondersteuning, intensief ambulante hulpverlening, diagnostiek en lichte behandeling.

Welke activiteiten zijn er op Goeree-Overflakkee tijdens de Week van de Opvoeding?

Organisatie door:

Wat?

Wanneer?

Waar en aanmelden?

Vertel eens…iets over straffen en belonen

 

Do. 7 oktober 10.00 – 11.00 uur.

 

 

De Drukkerij, Voorstraat 15,  Middelharnis

Aanmelden: lisanne.ijsselstijn@janarends.nl

 

Vertel eens….

iets over onafhankelijke clientondersteuning, wat houdt het in?

 

 

Do. 7 oktober van 11.00 – 13.00 uur

Vr. 8 oktober van 9.00 – 11.00 uur.

 

De Dillenburg, Jul. van Stolberglaan 19, Middelharnis

Aanmelden: niet nodig, vrije inloop.

 

Vertel eens….iets over peuters, kleuters, basisschoolkinderen en pubers.

 

Online Opvoedquiz

 

- voor ouders met peuters:

- voor ouders met basisschoolkinderen

- voor ouders met pubers:

 

Verschillende tijdstippen, zie website.

 

Online

 

Aanmelden: via

www.centrumvoorjeugdengezin.nl/cursus

 

Vertel eens…. iets over pleegzorg

 

Do. 7 oktober 19:30 uur

 

Voorstraat 108 in Stellendam

 

Aanmelden: www.deeljethuis.nl