Samenvatting

  Heeft u iets gevonden of verloren? Kijk dan op www.verlorenofgevonden.nl. Daar kunt u gevonden voorwerpen registreren en verloren voorwerpen terugvinden. Dit geldt niet voor alle voorwerpen; uitzonderingen zijn:

  • Rijbewijzen, paspoorten, identiteitskaarten: lever deze in bij de ontvangstbalie in het gemeentehuis. Reisdocumenten mogen in verband met mogelijke fraude niet meer teruggegeven worden aan de houder. De gemeente probeert de eigenaar van het gevonden rijbewijs te achterhalen, en na controle te retourneren aan de houder. Buitenlandse documenten worden zo mogelijk naar consulaten of ambassades gestuurd.
  • Pasjes: stuur deze op naar de betreffende instantie. Vaak staat het adres op het pasje.
  • Huisdieren, deze kunt u melden via www.dierencentrale.nl/vermiste-gevonden-dieren
  • Wapens en explosieven: neem direct contact op met de politie.
  • Gevonden voorwerpen in het openbaar vervoer: neem contact op met de vervoerder.
  • Iets verloren in het openbaar vervoer? Neem contact op met de vervoerder.
  • Bestolen? Doe aangifte bij de politie op het politiebureau, via www.politie.nl of maak een afspraak via het algemene nummer: 0900-8844.

  Afspraak maken

  Fiets kwijt?

  Bent u uw fiets kwijt? Wekelijks worden in de gemeente Goeree-Overflakkee fietsen gevonden. Deze fietsen worden na een aantal dagen door de politie en de gemeente veiliggesteld en gestald.

  Kijk op www.goeree-overflakkee.nl/fietskwijt of uw fiets ertussen staat.

  Herkent u uw fiets op de website? Noteer dan het nummer (‘barcode' onder de foto) van uw fiets en bel met de gemeente (14 0187) om een afspraak te maken om uw fiets op te halen. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur.

  Bewaartarief

  De gemeente vraagt voor het meenemen en opslaan van de fiets een bewaartarief van € 20,00. Dit bedrag kunt u vooraf op het gemeentehuis betalen. U ontvangt hiervan een betaalbewijs.

  Ophalen

  U kunt uw fiets na betaling van de kosten ophalen bij de gemeentewerf van de gemeente, Pascal 40 te Middelharnis (op werkdagen tot 16.00 uur). U krijgt uw fiets mee als u, naast het betaalbewijs en een uw legitimatiebewijs, één van de volgende bewijsstukken kunt tonen:

  • bewijs aangifte vermissing fiets;
  • aankoopbewijs;
  • fietssleutel;
  • ander overtuigend bewijs.

  Wat moet ik doen?

  U heeft iets gevonden

  • Registreer het voorwerp op www.verlorenofgevonden.nl.
  • Uw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor de gemeente die de administratie beheert.
  • Bewaar het gevonden voorwerp thuis en zorg dat het in dezelfde staat blijft als toen u het vond.
  • Als de eigenaar het voorwerp vindt op www.verlorenofgevonden.nl dan krijgt hij via die website de contactgegevens die u op de website heeft achtergelaten en neemt hij contact met u (of de gemeente) op.
  • Neemt de eigenaar van het voorwerp geen contact met u op? Dan wordt het, na de wettelijke bewaartermijn van 1 jaar, uw eigendom. Voor voorwerpen met een waardebedrag onder de € 450,00 is deze termijn 3 maanden.
  • Wilt u het voorwerp niet thuis bewaren? Lever het dan in aan de balie van het gemeentehuis. Het voorwerp wordt dan door de gemeente bewaard.

  U bent iets verloren

  • Kijk op www.verlorenofgevonden.nl of iemand het gevonden heeft. U kunt op die website ook melden wat u kwijt bent.
  • Als u uw verloren voorwerp vindt op www.verlorenofgevonden.nl, kunt u van de gemeente de contactgegevens van de vinder krijgen. Of de gemeente laat u weten dat het voorwerp in het depot van de gemeente ligt.
  • Zorg dat u aannemelijk kunt maken dat u de eigenaar bent. Dit kunt u doen met bijvoorbeeld de volgende informatie:
  1. specifieke kenmerken van het voorwerp
  2. plaats en tijdstip van het verlies
  3. een document of voorwerp dat bij uw verloren voorwerp past, zoals het (reserve-)fietssleuteltje van uw fiets, een aankoopbewijs, een registratienummer enzovoort.
  • Neem het bewijs dat u de eigenaar bent en uw geldige legitimatiebewijs mee als u uw voorwerp gaat ophalen. Dit kan bij de vinder zijn of bij de gemeente.