Evenals bij de afgelopen Tweede Kamer verkiezing zal bij de komende gemeenteraadsverkiezing gebruik worden gemaakt van verkiezingsborden via Image Building. Deze zogenaamde trotters worden op 15 uiteenlopende locaties tijdelijk geplaatst vanaf ongeveer 4 weken voor de verkiezingsdatum. Deelnemende partijen worden automatisch benadert door Image Building (verkiezingen@imagebuilding.com) om hun afbeelding aan te leveren. 

Voor wat betreft de overige verkiezingsuitingen: Bij de vaststelling van de APV heeft de gemeenteraad besloten in artikel 2.10 dat alles op of aan de weg vergunningplichtig is en dat voor driehoeksborden geen vergunning zal worden verleend. Er mogen dus in het geheel geen driehoeksborden geplaatst worden.