Overzichtspagina gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Verkiezingen

Overzichtspagina gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 vindt de verkiezing plaats van de leden van de gemeenteraad. Deze verkiezing is – vergeleken met andere verkiezingen – bijzonder, omdat ook de registratie van (nieuwe) partijen, de kandidaatstelling en de benoeming van de verkozenen op lokaal niveau plaatsvinden. De gemeenteraadsverkiezing werpt dan ook haar schaduw ver vooruit. Vandaar dat u, vanaf heden, stapsgewijze de relevante informatie op deze website zult aantreffen.

Wie en wat is de gemeenteraad?

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het bestuur van de gemeente. Het aantal leden is wettelijk bepaald. Dit aantal hangt samen met het inwoneraantal. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft 29 leden. Zij vertegenwoordigen sedert de herindeling van het eiland op 1 januari 2013 de bevolking van Goeree-Overflakkee in het gemeentebestuur. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, en beslist tevens in hoofdlijnen hoe het geld wordt besteed. Daarnaast controleert de gemeenteraad het dagelijks bestuur, dat wordt uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders.

Raadgevend referendum

Tevens wordt op woensdag 21 maart een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. U ontvangt dus volgend jaar niet één, maar twee stempassen.

Kandidaatstelling

Op maandag 5 februari 2018 vindt de kandidaatstelling plaats. Op die dag leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het hoofdstembureau. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet tussen 09.00 en 17.00 uur gebeuren. Op deze lijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Gemeentehuis

Openingstijden

Maandag en vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Dinsdag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Donderdagavond:
18.00 tot 20.00 uur

Eerste zaterdag van de maand:
09.00 tot 11.00 uur

Naar het gemeentehuis?
Maak eerst een afspraak!

Contact

Contactformulier

Telefoon 14 0187

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12:00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40, Middelharnis

Meer contactinformatie

Terug naar de hoofdsite van de gemeente