Waterschapsverkiezingen

Iedereen van 18 jaar en ouder die in het beheergebied woont, kan stemmen voor de Waterschapsverkiezingen. Door te stemmen, bepaalt u wie er straks in het bestuur van waterschap Hollandse Delta zitten. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar. Aan de verkiezingen kunnen politieke partijen en belangengroeperingen (verenigingen of stichtingen) deelnemen. U kunt zich kandidaat stellen. 

Op de website van het Waterschap Hollandse Delta(externe link)(externe link) vindt u meer informatie over de komende waterschapsverkiezingen. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar waterschapsverkiezingen@wshd.nl.

Verkiezingen Provinciale Staten

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u de leden van de Provinciale Staten. Zij vormen het parlement van de provincie. Provinciale Staten controleert het dagelijks bestuur van de provincie: het college van Gedeputeerde Staten. Het aantal zetels in Provinciale Staten hangt af van het aantal inwoners van de provincie.

Op de website van de Kiesraad(externe link)(externe link) vindt u meer informatie over de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Verkiezingsborden van Image Building

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen van de leden van Provinciale Staten en Waterschap. Dan maken we weer gebruik van verkiezingsborden van Image Building. We laten de borden tijdelijk op 15 uiteenlopende locaties plaatsen. Dat gebeurt ongeveer 4 weken voor de verkiezingen. Image Building (verkiezingen@imagebuilding.com) benadert de deelnemende partijen zelf om hun afbeelding aan te leveren.

Voor overige verkiezingsuitingen geldt: Bij de vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nam de gemeenteraad in artikel 2.10 het besluit dat alles op of aan de weg vergunningsplichtig is. We verlenen geen vergunning voor driehoeksborden. Partijen mogen dus geen driehoeksborden plaatsen.