Het verkeerscirculatieplan (VCP) Oude-Tonge is in 2005 vastgesteld en handelt voornamelijk over de bereikbaarheid van het winkelcentrum Dabbehof. De aanleg van het winkelcentrum heeft ertoe geleid dat er een plan nodig was om de circulatie van het verkeer in het dorp te reguleren.

n de loop der jaren kwam een aantal knelpunten aan het licht die in het VCP niet konden worden voorzien of waarbij nieuwe ontwikkelingen leidden tot nieuwe inzichten. Deze knelpunten kwamen in de actualisatie naar voren als locaties waar de verkeerssituatie moet worden aangepakt.

Op 12 mei 2018 heeft gemeenteraad de actualisatie van het VCP Oude-Tonge voor kennisgeving aangenomen. Aanleiding voor deze actualisatie waren vragen uit de raad over de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer in het dorp. Het VCP is hierna geëvalueerd met o.a. de dorpsraad en de ondernemersvereniging. De resultaten hiervan gaven aanleiding tot een actualisatie van het VCP.

In maart 2019 heeft het college het besluit genomen om de conceptversie van het verkeerscirculatieplan Oude-Tonge Uitwerking Actualisatie vast te stellen en het vrij te geven voor een laatste sessie met Dorpsraad, Ondernemersvereniging, inwoners en andere belanghebbenden.

Deze ronde is geweest en heeft op enkele plaatsen in de rapportage een aanpassing gekregen. Het rapport is nu definitief en is vastgesteld door de gemeenteraad.

Status van het project 

De maatregelen die in het verkeerscirculatieplan zijn opgenomen, zijn opgesplitst in 7 deelprojecten. In de afgelopen jaren zijn deelprojecten 1 t/m 3 gerealiseerd. Komend jaar staan deelproject 5 en 6 op het programma. Deelproject 5 betreft de aanleg van een rotonde op de kruising van de Tramweg met de Stationsweg, ter hoogte van de Eisenhowerlaan. Deelproject 6 betreft de aanpak van het kruispunt N498 met de Oudelandsedijk. Beide deelprojecten hebben als doel om de snelheid te beperken en veiligere oversteken voor o.a. fietsers te genereren. 

Aanvullend worden er fietspaden ingericht, wat resulteert in het feit dat de brommer, binnen de bebouwde kom, op de rijbaan zal rijden. Ook worden er aanpassingen gedaan betreffende de parkeerstrook, fietspad en het trottoir van de Stationsweg, tussen de Van Halenstraat en de Kolfweg.

Informatieavond bewoners

Op 16 december 2021 heeft een digitale informatieavond voor bewoners plaatsgevonden waarin we meer informatie verstrekt hebben over de deelprojecten. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen, zijn o.a. het verkeerscirculatieplan, de aanstaande werkzaamheden, een inhoudelijke uitleg en een globale planning.

Bekijk of download de presentatie(externe link) die is getoond tijdens de digitale bijeenkomst. 

Informatieavond bedrijven

Op 20 januari 2022 heeft een informatieavond voor bedrijven plaatsgevonden waarin we meer informatie verstrekt hebben over de deelprojecten. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen, zijn o.a. het verkeerscirculatieplan, de aanstaande werkzaamheden, een inhoudelijke uitleg en een globale planning.

Bekijk of download de presentatie(externe link) die is getoond tijdens de bijeenkomst.

Vragen en/of opmerkingen

Wanneer u vragen heeft over dit project of de informatieavond (over het aanmelden of de informatieavond op zich), kunt u die aan ons doorgeven via het contactformulier:

Contactformulier VCP Oude-Tonge