Het team Omgeving is op zoek naar een collega:

Senior stedenbouwkundige (28 uur tot 36 uur per week)

Het team Omgeving maakt plannen en ontwikkelt beleid voor de fysieke leefomgeving en adviseert hierover aan het gemeentebestuur. Wij zien kansen en mogelijkheden en werken resultaatgericht om deze te benutten. Het betrekken van onze inwoners en een goede dienstverlening vinden wij hierbij erg belangrijk. Als team spelen wij actief in op de ambities van het gemeentebestuur door samen te werken aan ons collectieve doel. Belangrijke uitgangspunten vanuit de gemeentelijke missie en visie zijn: ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

Profiel

Als senior stedenbouwkundige houd je je bezig met adviezen over het brede terrein van stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat om een uitdagende en veelzijdige functie, waarin je optreedt als beleidsadviseur en regisseur. Als senior stedenbouwkundige ben je onderdeel van één of meer multidisciplinaire projectteams waar je ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen vertaalt naar gebieds- en ontwikkelvisies. Dit doe je niet alleen van achter je bureau, maar samen met stakeholders en inwoners van onze gemeente.

Je hebt als beleidsadviseur een duidelijke visie op jouw vakgebied. Je adviseert het college over ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven, waaronder plannen voor nieuwe woongebieden, bedrijventerreinen, recreatiegebieden en diverse kleinere ontwikkelingen in de kernen en het omvangrijke buitengebied van de gemeente. Belangen en kansen borg je binnen de organisatie. Je vertaalt trends naar strategisch beleid en naar concreet gewenste programmatische maatregelen. Als stedenbouwkundige adviseer je proactief aan alle teams van de organisatie, de directie en het bestuur (college en de raad) met betrekking tot de keuzes die gemaakt moeten worden.

Als regisseur zorg je voor de totstandkoming van ruimtelijke visies en plannen gericht op de ontwikkeldoelstelling en leefbaarheid van de stad in zijn omgeving. Ontwikkeling en beheer hangen nauw met elkaar samen. Je neemt als regisseur initiatief, haalt relevante informatie op, brengt informatie in bij projecten en houdt een vinger aan de pols. Je neemt deel in diverse overlegcircuits. Je voert effectief overleg, je organiseert overleg, geeft presentaties en vertegenwoordigt je vakgebied in tal van overlegsituaties met burgers, belangenorganisaties, collega’s, de directie, college en raad.

Zomaar een dag als senior stedenbouwkundige

Je start je werkdag met een overleg met je collega projectmanager over een gebiedsontwikkeling waarbij je informatie met elkaar uitwisselt en de vervolgacties met elkaar afstemt.

Vervolgens ga je in overleg met collega’s om de omgevingsvisie nadere invulling te geven. Na de lunch heb je overleg met de commissie ruimtelijke kwaliteit en bespreek je diverse initiatieven met hen op haalbaarheid.

Je sluit je werkdag af met een overleg met de stichting Dorp, Stad en Land om te inventariseren welke ontwikkelingen er zijn.

Profiel

 • De gemeente kan op jou bouwen; je bent dé steunpilaar van het ruimtelijke team;
 • Je bent analytisch sterk, gedreven en enthousiast en je beleeft er plezier aan om, in goede samenwerking met collega’s maar ook zelfstandig, resultaten neer te zetten;
 • Je denkt in oplossingen; het doel staat centraal en wordt bereikt door de inzet van vakkennis en creatief inzicht. Daarbij leg je verbanden met andere beleidsterreinen en disciplines en heb je geen last van een hokjesgeest;
 • Je hebt affiniteit met projectmatig werken en bent in staat om op een constructieve wijze bij te dragen aan de diverse projectgroepen;
 • Je kunt in woord en geschrift collega’s, bestuurders, belanghebbenden en rechters overtuigen;
 • Je hebt te maken met beslissers, uitvoerders en belanghebbenden. Een flexibele houding en politieke antenne zijn dan ook vereist. Snel kunnen schakelen tussen wisselende taken gaat je goed af.

Wat vragen wij

Wij verwachten van jou dat je over de volgende functie-eisen beschikt:

 • WO-master met ruime aanvullende kennis en/of ervaring binnen het vakgebied;
 • Ruime kennis van (gemeentelijk) beleid op onderdelen van het betreffende terrein en het kunnen toepassen hiervan;
 • Vaardigheid in het ontwikkelen van scenario’s en het opstellen van nota’s en adviezen;
 • Ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van standpunten en het doen van voorstellen;
 • Je bent een inspiratiebron voor anderen en weet op basis van kennis, creativiteit en humor concrete resultaten te boeken binnen afgesproken planningen;
 • De wereld van ruimtelijke ontwikkeling is een bekend terrein voor je, evenals het werken in een bestuurlijke context;
 • Je bent heel goed in effectieve communicatie in een complex krachtenveld en weet daarbinnen draagvlak te creëren. Daarnaast ben je accuraat, proactief en resultaatgericht. Je bent prima in staat om plannen te visualiseren

Wat bieden wij

 • Een uitdagende en veelzijdige baan met veel ruimte voor eigen inbreng. Daarnaast kun je rekenen op mogelijkheden om te blijven groeien en ontwikkelen, in je vak en als persoon.
 • Werken bij een organisatie waar medewerkers zich gelukkig voelen. In het recent gehouden geluksonderzoek geven de medewerkers een score van 7.3 voor werkgeluk, wat boven het landelijk gemiddelde ligt.
 • Werken voor onze gemeente is werken voor een plattelandsgemeente die innoveert, ontwikkelt en verbindt met de samenleving. Wij zijn een eigentijdse overheidsorganisatie die de dialoog, samenwerking en verbinding zoekt met inwoners en (keten) partners. Wij bieden je ruimte en kansen om Goeree-Overflakkee en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Met arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken.
 • De functie heeft als generiek profiel beleidsadviseur/ specialist B en gewaardeerd op schaal 11 (maximaal € 5.169,-- per maand bij een volledig dienstverband). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer, flexibele werktijden, opleidingsmogelijkheden, een individueel keuzebudget (IKB) en aankoop van verlofdagen.

Meer informatie  

Wil je meer informatie en/of van gedachten wisselen over de inhoud van deze functie, dan kun je contact opnemen met Robert Pluimert, teamleider Omgeving. Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Annet Okkerse, beleidsadviseur HRM. Zij zijn beiden bereikbaar op telefoonnummer 14 0187.

Solliciteren   

Spreekt deze functie je aan en voldoet je profiel aan de eisen? Heb jij de drive om onze organisatie nog beter te maken? Dan zoeken wij jou en nodigen wij je van harte uit om te reageren! Dat kan door je schriftelijke motivatie, in combinatie met een actueel curriculum vitae te mailen naar: personeelszaken@ggo.nl.

Een antecedentenonderzoek kan onderdeel uitmaken van deze procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze procedure wordt niet op prijs gesteld.