Het team Passend werk en Inkomen is op zoek naar een collega: 

Re-integratie coach (statushouders) voor 36 uur per week

Functieprofiel algemeen

Als Re-integratie coach ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van cliënten. Je voert de regie over je eigen caseload in de volle breedte. Je bent actief bij het realiseren van de doelstelling om zoveel mogelijk uitstroom te bevorderen. Belangrijk hierbij is dat er breder wordt gekeken binnen alle leefgebieden, zodat waar nodig ingezet kan worden op zaken die belemmerend in een traject kunnen werken. Samen met je collega’s van het ontwikkelbedrijf verzorg je een traject wat de kans op arbeid vergroot. Ook ben je deels verantwoordelijk voor de rechtmatigheidskant waarbij je onderzoekt of er (nog) recht is op een uitkering op basis van de Participatiewet. Bovendien zul je nauw samenwerken met de re-integratie specialist die verantwoordelijk is voor de statushouders en migranten die vallen de nieuw Wet Inburgering.

Functieprofiel (specifiek) 

Jouw focus is met name gericht op de statushouders en migranten die vallen onder de Wet Inburgering van vóór 1 januari 2022 en de Elipgroep. Jouw acties zijn erop gericht om deze klanten zelfredzaam te laten zijn en te begeleiden naar werk. De dienstverlening ten aanzien van deze groep zal zoveel mogelijk volgens de nieuwe wet Inburgering (start 1 januari 2022) vorm gegeven worden. Uitgangspunt hierbij is dat wij eenzelfde werkwijze toepassen om een ieder aan het werk te helpen. Om dit vorm te geven durf je ook buiten de gebruikelijke kaders te kijken. Daarnaast ben jij het eerste aanspreekpunt voor samenwerkingspartners rondom deze doelgroep.
Je ontdekt arbeidspotentieel bij werkzoekenden met een Participatiewet uitkering. Daarbij kan sprake zijn van meervoudige gecompliceerde problematiek die belemmerend werkt bij het vinden van werk. Om deze belemmeringen weg te nemen werk je veel samen met maatschappelijke organisaties. Jij zet de juiste acties uit om de inburgeraar op de beste manier te begeleiden. 

De volgende taken voer je uit als Re-integratiecoach:

 • Je bent een spin in het web voor statushouders in het inburgeringsproces (die vallen onder de wetgeving tot 1-1-2022), integratie en begeleiding naar werk;
 • Je voert samen met je collega’s de re-integratievoorzieningen binnen het team Passend Werk & Inkomen uit;
 • Je hebt intensief contact met klanten, coacht je klant en motiveert hem intrinsiek of extrinsiek;
 • Je voert lik-op-stuk beleid vanuit de Participatiewet en de Wet inburgering (maatregelbeleid en handhaving) als dat nodig is;
 • Je draagt zorg voor matching op vacatures (reguliere vacatures, proefplaatsingen, werkervaringsplaatsen) en werkt daarvoor nauw samen met accountbeheerder;
 • Je rapporteert over de voortgang van jouw caseload, de behaalde resultaten en uitstroom. Daarvoor stel je dossiers en rapporten op.
 • Je ondersteunt je klant bij het regelen van de randvoorwaarden om aan het werk te gaan (bijvoorbeeld taal- en/of inburgeringsonderwijs, kinderopvang of schulddienstverlening).

Wat vragen wij

 • Een gerichte en afgeronde opleiding op Mbo-niveau in combinatie met ruime en relevante ervaring;
 • Kennis van de Participatiewet, inburgering en gemeentelijk beleid op dit terrein;
 • Kennis van de sociale kaart op het terrein van onderwijs, arbeidsmarkt en inburgering;
 • Kennis van Suite, Join en Werkstap;
 • Ervaring met het werken met inburgeraars;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden naar zowel cliënt als samenwerkingspartners;
 • In staat zijn snel te schakelen tussen vraag en aanbod (door affiniteit met eisen op de arbeidsmarkt en competenties bij cliënt);
 • Ervaring met re-integratiemiddelen is een pre.

Wat bieden wij 

 • Een leuke, veelzijdige baan met veel ruimte voor eigen inbreng. Daarnaast kun je rekenen op mogelijkheden om te blijven groeien en ontwikkelen, in je vak en als persoon.
 • Werken voor onze gemeente is werken voor een plattelandsgemeente die innoveert, ontwikkelt en verbindt met de samenleving. Wij zijn een eigentijdse overheidsorganisatie die de dialoog, samenwerking en verbinding zoekt met inwoners en (keten) partners. Wij bieden je ruimte en kansen om Goeree-Overflakkee en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Met arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken.
 • De functie is ingedeeld als vakinhoudelijk medewerker C (schaal 8, max. € 3.591,- per maand bij een volledig dienstverband). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werk verkeer, opleidingsmogelijkheden, ICT & communicatiefaciliteiten en een individueel keuzebudget (IKB) ruimte om werk- en privé optimaal te combineren mede door een uitstekende verlofregeling.

Meer informatie  

Wil je meer informatie en/of van gedachten wisselen over de inhoud van deze functie, dan kun je contact opnemen met Caroline Bosland (kwaliteitsmedewerker). Voor vragen over de procedure, kun je terecht bij Marjolein de Blok (beleidsadviseur HRM). Zij zijn beiden bereikbaar op telefoonnummer 14 0187.

Solliciteren   

Spreekt deze functie je aan en voldoet je profiel aan de eisen? Dan zoeken wij jou en nodigen wij je van harte uit om te reageren! Onze organisatie biedt diverse kansen om je verder te ontwikkelen. Om die reden vragen wij dan ook pas afgestudeerden op HBO niveau om te reageren. Je kunt tot en met woensdag 19 januari 2022 je belangstelling kenbaar maken. Dat kan door je schriftelijke motivatie, in combinatie met een actueel curriculum vitae te mailen naar: personeelszaken@ggo.nl. Gesprekken zijn gepland op maandagochtend 24 januari 2022.

Gelet op de bijzondere periode die wij nu als samenleving doormaken, heeft dit ook impact op de wijze waarop wij werving en selectie invulling geven. Bij voorkeur voeren wij de gesprekken op ons kantoor in een ruimte waarbij de 1,5 meter afstand wordt gewaarborgd. Uiteraard kunnen we ons voorstellen dat er zich mogelijkheden voordoen, waarbij dit niet de voorkeur heeft. Mocht het voeren van een gesprek op ons kantoor op bezwaren stuiten, is het uiteraard ook mogelijk om via videobellen gesprekken te voeren. 

Een antecedentenonderzoek kan onderdeel uitmaken van deze procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze procedure wordt niet op prijs gesteld.