Op Goeree-Overflakkee is het goed wonen, werken en genieten van rust en ruimte. Werken bij de gemeente Goeree-Overflakkee is werken bij een inspirerende organisatie. De gemeentelijke organisatie wordt bemenst door goed opgeleide en ervaren medewerkers, die trots zijn op hun gemeente en op hun organisatie. Op geheel eigen wijze hebben zij de koers uitgezet voor de doorontwikkeling van de organisatie. De leidende ambitie: “De gemeente speelt in op de kracht van de samenleving en de kracht van haar medewerkers en benut deze optimaal”.

Commissie bezwaarschriften

Voor de advisering over bezwaarschriften heeft de gemeente Goeree-Overflakkee een externe adviescommissie. Dit houdt in dat de voorzitter en de leden een onafhankelijke positie innemen ten opzichte van het gemeentebestuur.

De commissie bezwaarschriften brengt advies uit over bezwaarschriften tegen raadbesluiten, besluiten van de burgemeester en besluiten van het college van burgemeester en wethouders. De commissie adviseert over alle bezwaarschriften met uitzondering van bezwaarschriften op het gebied van belastingen, personele aangelegenheden en de Wet waardering onroerende zaken en personele aangelegenheden.

De commissie bezwaarschriften die thans bestaat uit een voorzitter en drie leden, is in verband met het aftreden van één van de leden op korte termijn op zoek naar een nieuw

Lid van de commissie bezwaarschriften

Inhoud functie

Als lid van de commissie bezwarencommissie vergadert u in beginsel een keer per veertien dagen op de maandagavond. Er wordt van u verwacht dat u voorafgaand aan de vergaderingen kennisneemt van de dossiers die worden behandeld tijdens een hoorzitting.

Wat vragen wij

  • Academisch werk- en denkniveau, met bij voorkeur een (afgeronde) studie Nederlands recht;
  • Actuele werkervaring op het gebied van bestuursrecht;
  • U heeft geen directe binding met of betrokkenheid bij het gemeentebestuur;
  • U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;
  • U bent analytisch en onderzoekend ingesteld, komt snel tot de kern van de zaak en kunt hiervoor de juiste vragen stellen;
  • U heeft oog voor pragmatische oplossingen

Wat bieden wij

  • Voor het bijwonen van de hoorzittingen ontvangt u per hoorzitting een vergoeding van € 208,61.
  • U ontvangt een reiskostenvergoeding op basis van het woon-werkverkeer.

Meer informatie

Wilt u meer informatie en/of van gedachten wisselen over de inhoud van deze functie, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de commissie, de heer ir. J. Gideonse via telefoonnummer 14 0187. Voor informatie over de procedure kunt u terecht bij Marjolein de Blok (HR adviseur) op telefoonnummer 06 15 46 76 29. 

De Verordening op de commissie bezwaarschriften Goeree-Overflakkee is te raadplegen op: decentrale.regelgeving.overheid.nl.

Solliciteren?

Heeft u belangstelling? U kunt uw belangstelling kenbaar maken tot en met vrijdag 20 mei 2022. Dit kan door uw schriftelijke motivatie, in combinatie met een actueel curriculum vitae te mailen naar: personeelszaken@ggo.nl.

De gesprekken zijn gepland op dinsdagmiddag 31 mei 2022

Acquisitie naar aanleiding van deze procedure wordt niet op prijs gesteld.