Gemeente Goeree-Overflakkee

Algemene informatie

Allereerst van harte gefeliciteerd met uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap!

Op deze website vindt u alle informatie die u nodig heeft voor deze leuke levensgebeurtenis. Zo kunt u hier terecht voor alle algemene informatie, trouwambtenaren, locaties en de melding voorgenomen huwelijk of partnerschap.

Om praktische redenen wordt er op deze site alleen gesproken over 'huwelijk' of 'trouwen', maar voor het geregistreerd partnerschap gelden dezelfde regels.

Wij wensen u alvast veel geluk voor de toekomst!

Overleg eerst met de gemeente

Als u wilt trouwen dan is het belangrijk dat u eerst een datum, tijdstip en een locatie bepaalt en afspreekt met de gemeente

In de gemeente Goeree-Overflakkee kan tegen vaste tarieven worden getrouwd op maandag tot en met zaterdag op de volgende tijdstippen: 10.00 uur, 11.30 uur, 13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur. Er kan ook kosteloos worden getrouwd op maandag om 09.30 uur en 09.45 uur. Dat kan alleen in het gemeentehuis. Een kosteloos huwelijk kan worden bijgewoond door maximaal acht genodigden en wordt zonder toespraak voltrokken door een medewerker van de gemeente. 

U kunt telefonisch een datum, tijdstip en locatie reserveren. Nadat de afspraak is vastgelegd ontvangt u de formulieren die nodig zijn voor de melding (voorheen ondertrouw) van uw voorgenomen huwelijk.

Melding voorgenomen huwelijk (ondertrouw)

Een melding van een voorgenomen huwelijk moet u rechtstreeks doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u wilt trouwen.

Let op: als u beiden niet in Nederland woont en u en/of uw partner de Nederlandse nationaliteit bezit, moet de melding voorgenomen huwelijk bij de gemeente Den Haag worden gedaan.

In de gemeente Goeree-Overflakkee kunt u een melding voorgenomen huwelijk (op dit moment)  alleen persoonlijk en op afspraak doen. U kunt de afspraak online maken door op onderstaande link te klikken.  

Online afspraak maken

Beide partners moeten bij de melding aanwezig zijn.

Zodra u met de gemeente een datum voor de melding heeft afgesproken, ontvangt u een vragen/getuigenformulier. Dit formulier dient u uiterlijk bij de melding van uw voorgenomen huwelijk in te leveren. U dient  dan ook gelijk een kopie legitimatiebewijs van u beiden en van de getuigen in te leveren. Bij een huwelijk moeten minimaal twee en mogen maximaal vier meerderjarige getuigen aanwezig zijn.

Dus:

  • vragenlijst/getuigenformulier
  • kopieën legitimatiebewijzen van u en uw partner
  • kopieën legitimatiebewijzen van uw meerderjarige getuigen

De ambtenaar van de burgerlijke stand beoordeelt uw documenten. Bij twijfel zal de ambtenaar van de burgerlijke stand om aanvullende documenten vragen, zoals een nooit eerder getoonde buitenlandse geboorteakte of een bewijs van echtscheiding uit het buitenland.

Bent u in het buitenland geboren, heeft u een vreemde nationaliteit of bent u woonachtig (geweest) in het buitenland dan kunnen er andere voorwaarden gelden. In dit geval kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.

U dient de kosten bij de melding van uw voorgenomen huwelijk te voldoen.

Huwelijkse voorwaarden

Sinds 1 januari 2018 geldt de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. U trouwt niet meer in algehele gemeenschap van goederen, zoals daarvoor. 

U kunt nog wel op huwelijkse voorwaarden trouwen. Dit regelt u vóór het huwelijk bij een notaris, niet bij de gemeente. Voor meer informatie verwijzen wij u naar rijksoverheid.nl of een notaris.

Verwerking in gemeentelijke administratie

Na de huwelijksvoltrekking wordt de gemeente(n) waar u staat ingeschreven daarvan op de hoogte gesteld, en wordt het huwelijk verwerkt in de basisregistratie personen (BRP).