Samenvatting

Wilt u als Nederlander buiten Nederland in het huwelijk treden? Dan kunt u een meertalige verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen. De verklaring van huwelijksbevoegdheid is zes maanden geldig. U vraagt de verklaring van huwelijksbevoegdheid persoonlijk aan bij de balie Burgerzaken.  

Wat moet ik doen?

U kunt een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen als:

  • u de Nederlandse nationaliteit heeft;
  • u ingeschreven staat in de gemeente Goeree-Overflakkee of woonachtig bent in het buitenland en Goeree-Overflakkee uw laatste woonplaats in Nederland is geweest.

Voordat een verklaring van huwelijksbevoegdheid kan worden afgegeven, controleert de ambtenaar van de Burgerlijke Stand of u het huwelijk mag aangaan. U moet voldoen aan alle huwelijksvoorwaarden, die ook zouden gelden als het huwelijk in Nederland zou worden gesloten.  

  • Als u in Nederland woont, vraagt u de verklaring aan bij de gemeente.
  • Als u als Nederlander in het buitenland woont, vraagt u bij een RNI-gemeente een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Woont u niet in Nederland en hebt u nooit in Nederland gewoond? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar u gaat trouwen.

Wat moet ik meenemen?

Neem bij de aanvraag van de verklaring van huwelijksbevoegdheid alle vereiste documenten (eventueel gelegaliseerd) van u en uw partner mee. De documenten zijn voor iedereen verschillend. Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0187 om te weten te komen welke documenten u nodig heeft!

Omdat een verklaring van huwelijksbevoegdheid voor beide partners geldt, kan de verklaring alleen afgegeven worden als u ook de documenten van uw buitenlandse partner kunt overleggen. Lukt dit niet? Bijvoorbeeld als uw partner uit een land komt waar geen documenten worden afgegeven aan partijen zelf (zoals Roemenië), dan kunnen wij de verklaring niet afgeven. Het is namelijk niet mogelijk de verklaring van huwelijksbevoegdheid enkelvoudig (voor één persoon) af te geven. U kunt dan het beste een internationaal uittreksel uit de BRP aanvragen met de vermelding van de 'burgerlijke staat'. 

Wat kost het?

Een bewijs van huwelijksbevoegdheid kost € 24,60.

Extra informatie

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden regelt u bij een notaris, niet bij de gemeente. Een notaris legt de huwelijkse voorwaarden vast in een akte en schrijft de akte in bij het openbaar huwelijksgoederenregister. Daarna kunt u uw huwelijk bij de gemeente laten voltrekken.

Ook voor een geregistreerd partnerschap kunt u 'huwelijkse voorwaarden' laten vastleggen.

Als u trouwt geldt er automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Lees ook de uitleg op rijksoverheid.nl.