Samenvatting

De subsidieregeling regelt wanneer en onder welke voorwaarden u als eigenaar van een ‘landschapselement’  subsidie kunt krijgen voor onderhoudskosten die u maakt aan deze elementen. Landschapselementen waar u subsidie voor kunt krijgen zijn:

  • zandwallen en schurvelingen;
  • hameeten en hooilandjes;
  • elzenginsels;
  • greppels.

Wilt u weten waar deze landschapselementen zich bevinden raadpleeg dan de zandwallenkaart.

Collectieve aanpak

De subsidieregeling heeft als doel het collectief onderhoud en beheer van het Schurvelingen en Zandwallengebied rondom Ouddorp te stimuleren. De subsidieregeling stimuleert dit door als voorwaarde voor subsidieverlening te stellen dat onderhoudswerkzaamheden gezamenlijk uitgevoerd worden. Om aanspraak op subsidie te kunnen maken moet het onderhoud daarom door minimaal twee gezamenlijke eigenaren worden uitgevoerd. Een grotere samenwerking wordt beloond met een hogere subsidie.

Verwijzingen

Wat moet ik doen?

Wilt u een subsidie aanvragen? Dit kunt u doen door  gebruik te maken van een aanvraagformulier. In het formulier vindt u precies terug wat u moet indienen. U kunt uw aanvraagformulier, inclusief bijlagen aanbieden aan het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee.

Heeft u vragen over het gebruik van het aanvraagformulier of de documenten die van u gevraagd worden? Neem dan gerust contact op met de heer Mastenbroek via het contactformulier van de gemeente of telefonisch via nummer 14 0187.

Het kan voorkomen dat uw aanvraag is ontvangen, maar dat deze niet compleet is of dat wij aanvullende gegevens van u vragen. Wij geven u dan een hersteltermijn om de ontbrekende stukken toe te zenden.

Hoe lang duurt het?

De afhandeling van een subsidieaanvraag duur ongeveer acht weken.