Gemeente Goeree-Overflakkee wil dat Oekraïense kinderen samen met hun leeftijdsgenoten mee kunnen doen aan sport, cultuur, muziek en dans. Daarom is er een nieuwe subsidieregeling.    

Vanaf dit voorjaar worden ruim 300 Oekraïense vluchtelingen opgevangen op Goeree-Overflakkee. Naast volwassenen gaat het ook om kinderen. De gemeente vindt het belangrijk dat deze kinderen een zo’n normaal mogelijk leven kunnen leiden, ondanks de moeilijke situatie in hun thuisland. Dat betekent naast onderdak, zorg én onderwijs dat de kinderen ook de mogelijkheid krijgen te sporten en culturele activiteiten te beleven. 

Sport- en cultuuraanbieders kunnen subsidie aanvragen  

Daarom kunnen verenigingen en andere sport- en cultuuraanbieders vanaf september 2022 subsidie krijgen als er Oekraïense kinderen bij hen aankloppen en lid willen worden. Er is een budget van maximaal € 250,00 per kind in 2023. Voor 2022 gaat het om € 83,00 per kind (van september tot en met december). De subsidie is voor contributie, lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld en eventuele kosten van inschrijving bij een bond. Het geld wordt aan de sport- en cultuuraanbieders overgemaakt. De gemeente houdt bij hoeveel budget er per kind is. 
 
Het aanvraagformulier staat  op www.goeree-overflakkee.nl/subsidie.  

Voor materialen en kleding hoopt de gemeente dat de aanbieders zo nodig mee willen denken met de Oekraïense vluchtelingen, bijvoorbeeld door muziekinstrumenten of voetbalschoenen (in bruikleen) te geven.