Bent u een horecaonderneming, sportvereniging, cultuurinstelling of andere onderneming of organisatie op Goeree-Overflakkee? Heeft u eind 2021 extra kosten moeten maken voor het controleren van coronatoegangsbewijzen (CTB)? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding.

Als onderdeel van de coronamaatregelen werden in de horeca, kunst- en cultuursector, sport- en evenementensector Coronatoegangsbewijzen ingezet. De Rijksoverheid heeft geld beschikbaar om de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te vergemakkelijken. 

In verband daarmee heeft de gemeente de Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen Goeree-Overflakkee 2022 vastgesteld.

U kunt in aanmerking komen voor een incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op corona-toegangsbewijzen. Per organisatie kan een bijdrage worden toegekend, per locatie. Voor een bijdrage komen alleen kosten in aanmerking die aantoonbaar betrekking hebben op de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. 

Het gaat daarbij om de volgende kosten:

  1. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten of een verschuldigde vrijwilligersbijdrage; 
  2. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1.;
  3. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten; 
  4. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren; 
  5. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1. tot en met 4. 

Het aanvraagformulier treft u hieronder aan.