Tijdvak 1950 - heden

Streekarchief
Streekarchief  |  Tijdvak 1950 - heden

Tijdvak 1950 - heden

 • De Watersnoodramp

  Eiland in de greep van het water (1953)

  In de nacht van 1 februari 1953 wordt het zuidwesten van Nederland geteisterd door een zware stormvloed. Door een combinatie van natuurkrachten stijgt het water in de Noordzee tot ongekende hoogte. Aangewakkerd door een zware storm beukt het woeste water op de dijken, waarvan vele niet zijn opgewassen tegen dit natuurgeweld. 

 • Opening Haringvlietbrug

  Het eiland uit isolement (1964)

  Vóór de Tweede Wereldoorlog is er al een het brugcomité, dat een vaste oeververbinding wil met ‘de overkant’. De tijd is er dan nog niet rijp voor en met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940 gaan de plannen tijdelijk de ijskast in. Al snel na de bevrijding komt dit plan weer op tafel. Het eiland is dan nog echt een eiland, dat je alleen met de veerboot kunt verlaten.

 • Herstel en Deltawerken

  Dijkherstel en beveiliging (1953 - 1972)

  Door de Watersnoodramp zijn in de buitendijken 150 gaten geslagen met een totale lengte van tien kilometer. In de binnendijken worden 75 gaten geteld. Met alle mogelijke middelen worden deze gaten gedicht.

 • Gemeentelijke herindeling

  Schaalvergroting (1966)

  Halverwege de twintigste eeuw telt het eiland dertien gemeenten van verschillende grootte. Reeds vanaf 1947 zijn er plannen van de provincie Zuid-Holland en van het Rijk om enkele gemeenten samen te voegen, omdat ze eigenlijk veel te klein zijn om zelfstandig alle zaken te kunnen regelen.

 • Een eiland op de schop

  Ruilverkaveling en natuurontwikkeling (1985 - heden)