Tijdvak 1800 - 1900

Streekarchief
Streekarchief  |  Tijdvak 1800 - 1900

Tijdvak 1800 - 1900

 • Den Bommel wordt zelfstandig

  illustratie

  De komst van gemeenten (1811)

  In de Bataafs-Franse tijd is er veel veranderd. Allerlei zaken worden nu centraal geregeld. De plaatselijke rechtspraak door schout en schepenen komt te vervallen en de heerlijke rechten worden voor een deel afgeschaft.

 • Afscheiding en landverhuizers

  illustratie

  Geloven in de negentiende eeuw (1834 - 1870)

 • Nuttige zaken

  illustratie

  Onderwijs, bibliotheek, geschiedschrijving (1810 - 1850)

  In 1784 wordt in Edam de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgericht, kortweg ‘Het Nut’ genoemd. Initiatiefnemer is Jan Nieuwenhuijzen, die eerder – van 1758 tot in 1763 – doopsgezind predikant in Middelharnis is geweest. Volksontwikkeling en onderwijs zijn belangrijk voor Het Nut.

 • Stoomboten en nieuwe molens

  Voorzichtige industriële revolutie (1840 - 1860)

  Reeds in de achttiende eeuw begint in Engeland de Industriële Revolutie. Door de uitvinding van de stoommachine kan steeds meer werk machinaal gebeuren. Er komt daarom minder huisarbeid en er komen meer en meer fabrieken. Franstalig België volgt al spoedig, maar in Nederland wil het nog niet zo vlotten en al helemaal niet op het platteland. 

 • Ziekte en armoede

  Armbesturen, ziekten, wezen (negentiende eeuw)

  De negentiende eeuw is een tijd van ziekte en armoede. Verspreid over de eeuw komen enkele epidemieën voor, waaraan veel mensen overlijden.

 • Het laatste nieuws

  Post, telegraaf, telefoon, kranten (1870 - 1900)

  Tegenwoordig heeft iedereen een mobieltje en via internet verspreidt het nieuws zich razendsnel. Dat was vroeger wel anders. Lange tijd zijn de mensen afhankelijk van ruiters te paard, die een nieuwsbericht overbrengen. Ook wordt er wel geseind, bijvoorbeeld met vlaggen of lichtsignalen. De negentiende eeuw brengt veel veranderingen. 

 • Ondergang meekrapteelt

  Gevolgen van de landbouwcrisis (1870)

  De vruchtbare akkers op Goeree-Overflakkee verschaffen vele mensenhanden werk. Van machines is nog geen sprake. Waar mogelijk worden trekpaarden ingezet, maar het meeste is nog handwerk. Het is zwaar werk en het zijn lange dagen. De knechts en landarbeiders moeten hard werken voor weinig geld