Tijdvak 1500 - 1600

Streekarchief
Streekarchief  |  Tijdvak 1500 - 1600

Tijdvak 1500 - 1600

 • Eeuw van overstromingen

  Vele overstromingen teisteren het eiland (zestiende eeuw)

  Het eiland is omgeven door water. Via havens en over het water kunnen visserij en scheepvaart uitgroeien tot belangrijke inkomstenbronnen voor de inwoners van de verschillende dorpen. Maar het water vormt ook een gevaar. Regelmatig hebben de bewoners last van overstromingen, waarbij niet alleen de oogst en het vee verloren gaan, maar waarvan zo nu en dan ook mensen het slachtoffer worden. Grote watervloeden veroorzaken veel schade en ellende. Zij komen gelukkig niet zoveel voor. Kleinere overstromingen, waarbij slechts één of enkele polders invloeien, komen veel meer voor.

  Lees verder
 • Rederijkers Sommelsdijk

  Cultuur uit de Middeleeuwen (1515)

  In de tijd vóór de kerkreformatie halverwege de zestiende eeuw nemen de rederijkers - op cultureel gebied - een bijzondere plaats in. In de meeste plaatsen van enige grootte is wel een rederijkerskamer. Van de kamer in Sommelsdijk zijn nog archiefstukken bewaard gebleven. De zinspreuk van de daar in 1515 opgerichte rederijkers­kamer luidt: 'Hoe langer hoe liever'. Godsdienst speelt een belangrijke rol bij de rederijkers, maar wat doen zij eigenlijk?

  Lees verder
 • De reformatie

  Een nieuwe geloofsleer (circa 1572)

  In de zestiende eeuw rommelt het binnen de Rooms Katholieke Kerk. Eén van de eerste groepen die zich van de kerk afkeert zijn de Doopsgezinden of de Menisten (genoemd naar Menno Simons). In 1566 begint de beeldenstorm waarbij in verscheidene plaatsen beelden in de kerken worden vernield. Zo rond 1570 gaat de Reformatie steeds grotere vormen aannemen in de lage landen (Nederland en België). Er breekt zelfs een opstand uit, die in de geschiedenisboeken ‘De Opstand’ of ‘Tachtigjarige Oorlog’ wordt genoemd.

  Lees verder
 • Oprichting visafslag Middelharnis

  Middelharnis groeit als vissersplaats (1598)

  Door het verval van het stadje Goedereede verplaatst een deel van de handel en met name de visserij zich naar Middelharnis, dat over een goede haven beschikt. Middelharnis gaat daardoor een bloeiende toekomst tegemoet. Van groot belang is de oprichting van een visafslag in 1598, die lange tijd van grote betekenis is geweest. De bevolking van Middelharnis neemt dan ook snel toe: in de eerste helft van de zeventiende eeuw stijgt het aantal huizen met zo'n 50 procent.

  Lees verder