Nieuwsbrief gemeente 2020 - 20

Streekarchief
Streekarchief  |  Nieuws  |  Nieuwsbrief  |  Nieuwsbrief gemeente  |  Nieuwsbrief gemeente 2020 - 20

Nieuwsbrief gemeente 2020 - 20

Voorlopige aanslag toeristenbelasting Goeree-Overflakkee 

Jaarlijks ontvangen recreatieondernemers een voorlopige aanslag toeristenbelasting van SVHW. Deze voorlopige aanslag werd voorheen bepaald door het gemiddelde van de afgelopen twee jaar van de definitieve aanslag. 

Lees meer

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown 

Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. 

Lees meer

Column burgemeester: 'Samen-leven'

Me-in-we. Het was een uitdrukking die ik afgelopen week las in een interview met geriater Rudi Westendorp. Westendorp was maandenlang onderdeel van het Deense corona-adviesteam en probeerde het verschil tussen Denemarken – waar corona goed onder controle is – en Nederland uit te leggen.

Lees meer

Weeghuisje Ooltgensplaat krijgt Compliment voor het Monument 

Elke maand reikt de provincie Zuid-Holland een Compliment voor het Monument uit als blijk van erkenning voor gerestaureerde en herbestemde monumenten. Het Compliment in oktober gaat naar het bijzondere weeghuisje in Ooltgensplaat.

Lees meer

Extra handen voor de zorg 

Het water staat de zorg tot aan de lippen. Van Lansingerland tot Dirksland. Het aantal besmettingen met het coronavirus groeit.

Lees meer

Campagne ‘Zien drinken. Doet drinken.’ van start 

Als ouder heeft u meer invloed dan u denkt om te voorkomen dat uw kind op jonge leeftijd al alcohol gaat drinken. Het voorbeeldgedrag van ouders en van andere volwassenen in de omgeving van een kind, doet ertoe: Als u geen alcohol drinkt in het bijzijn van kinderen en jongeren, verkleint dat de kans dat ze al op jonge leeftijd alcohol gaan drinken.

Lees meer

Agrarische bedrijven samen naar een duurzame toekomst met Waterstof

Akkerbouw- en bloembollenbedrijf Vof Dogterom op Goeree-Overflakkee en akkerbouwbedrijf Vof van den Hoek in de Hoeksche Waard zijn in 2018 zelf een onderzoek gestart naar verduurzaming van het landbouwbedrijf met inzet van waterstof. 

Lees meer

Goeree-Overflakkee bedankt pleeggezinnen 

Alle ruim vijftig pleeggezinnen van Goeree-Overflakkee ontvangen in de komende periode een attentie om ze te bedanken voor het veilige en stabiele thuis dat ze bieden aan kinderen. 

Lees meer

Cliëntenraad Jeugdwet geeft een stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

De Cliëntenraad Jeugdwet komt op voor de belangen van kinderen en jongeren op Goeree-Overflakkee, die jeugdhulp ontvangen vanuit de Jeugdwet.

Lees meer

Volgende testfase voor afvangsysteem zwerfafval 

Om vervuiling van het Hollands Diep en Haringvliet door plastic en ander afval tegen te gaan, is het innovatieve afvangsysteem, de Shoreliner, donderdag 29 oktober verplaatst.

Lees meer

Bouwteam gemeente en aannemer voor aanpak kade Vingerling en Wilhelminabrug

Wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee en rayonmanager Fransie van de Tonnekreek van Strukton Civiel West hebben woensdag 28 oktober hun handtekening gezet onder de bouwteamovereenkomst voor de reconstructie van de kade Vingerling en de Wilhelminabrug.

Lees meer

Aanwijzingsbesluit 27 oktober 2020 

Aansluitend op de noodverordening COVID-19 van 14 oktober 2020 is op 27 oktober een nieuw aanwijzingsbesluit vastgesteld. Hier zijn specifieke gebieden en locaties aangewezen die onder de noodverordening vallen en worden aangeleverd door de gemeenten in de regio.

Lees meer

Gemeente Goeree-Overflakkee is klaar voor de winter

Nu de dagen korter worden en de winter voor de deur staat, breekt de periode van gladheidsbestrijding aan. De gemeente Goeree-Overflakkee staat tot eind maart 2021 vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week paraat voor begaanbare en veilige wegen binnen de bebouwde kom.

Lees meer

5,6 miljoen euro bijdrage voor verwarmen met waterstof in Stad aan ’t Haringvliet

Het project Stad Aardgasvrij ontvangt 5,6 miljoen euro uit het programma Aardgasvrije wijken voor duurzame verwarming met waterstof in Stad aan ‘t Haringvliet. 

Lees meer

Aandacht voor elkaar 

Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met familie en vrienden. Na ruim een half jaar slaat coronamoeheid toe, juist nu besmettingen weer toenemen.

Lees meer

Collecterooster Goeree-Overflakkee oktober 2020

Om inwoners te informeren en voor te bereiden op collectes, publiceert de gemeente maandelijks collecterende stichtingen/instellingen op Goeree-Overflakkee. Op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), www.cbf.nl, vindt u het jaarlijkse collecterooster van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Lees meer

Aanwijzingsbesluit 20 oktober 2020

Aansluitend op de noodverordening COVID-19 van 14 oktober 2020 is een nieuw aanwijzingsbesluit vastgesteld. Hier zijn specifieke gebieden en locaties aangewezen die onder de noodverordening vallen en worden aangeleverd door de gemeenten in de regio.

Lees meer

Symposium Waterstof, dé oplossing voor schoon en snel transport! 

Dat schoon transport met waterstof een aansprekend thema is, bleek uit de grote belangstelling voor het symposium. Naast de grote groep ondernemers uit de logistieke sector waren er ook een flink aantal agrariërs die veel interesse hadden in de trekker op waterstof.

Lees meer

De RAD voert afvalsorteerproef uit in Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard

De RAD is verantwoordelijk voor de afvalinzameling in de gemeente Hoeksche Waard en per 1 april 2021 ook in de gemeente Goeree Overflakkee. In opdracht van deze gemeenten voert de RAD een sorteerproef uit van het restafval.

Lees meer

Column burgemeester: 'Wekker' 

Volgt u op de voet hoeveel besmettingen er dagelijks op Goeree-Overflakkee bijkomen? En of het reproductiegetal al onder de 1 daalt? Of verdiept u zich er juist niet (meer) in?

Lees meer


U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief op deze pagina opzeggen.