Nieuwsbrief gemeente 2019 - 14

Streekarchief
Streekarchief  |  Nieuws  |  Nieuwsbrief  |  Nieuwsbrief gemeente  |  Nieuwsbrief gemeente 2019 - 14

Nieuwsbrief gemeente 2019 - 14

Aanmeldperiode Glasvezel buitenaf verlengd

Eind mei startte Glasvezel buitenaf een campagne in het buitengebied van Goeree-Overflakkee en de kernen Achthuizen, Den Bommel en Stad aan ‘t Haringvliet. Om tot aanleg van snel internet over te gaan, werd voor 22 juli 45 procent deelname vereist. Hoewel het enthousiasme groot is, is deze doelstelling niet gehaald. De organisatie gelooft nog steeds in het project en heeft de inschrijftermijn daarom verlengd tot 23 september.

Lees meer

Uitkomsten externe analyse zwembad de Staver bekend

Op 9 april besloot het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee om Sportfondsen de opdracht te verlenen tot het uitvoeren van een externe analyse over zwembad de Staver in Middelharnis. 

Lees meer

Verkeerscirculatieplan Middelharnis in september onderwerp van gesprek 

De gemeente Goeree-Overflakkee is heel blij met de betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het project ‘Aanpak Havenkom Middelharnis’ en het Verkeerscirculatieplan Middelharnis. 

Lees meer

Succesvolle eerste editie vacatureplein Goeree-Overflakkee

Afgelopen maandag vond er in de GO-Markt in Middelharnis een vacatureplein plaats. Jongeren met een indicatie banenafspraak of Wajong-uitkering kregen er de kans om in gesprek te gaan met jobcoaches. 

Lees meer

Onderzoek naar herplaatsing fiets- en voetgangersbrug in Ouddorp

Op 17 juni werd de brug nabij de Bosweg en het viaduct van de N57 in Ouddorp in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee verwijderd. Op dit moment worden de mogelijkheden om de brug te herplaatsen, onderzocht. In oktober zal de gemeente hierover een besluit nemen.

Lees meer

Blauwalg in Galathese Haven en bij strand Ooltgensplaat

In de Galathese Haven en bij het strand in Ooltgensplaat is blauwalg geconstateerd. De gemeente heeft waarschuwingsborden bij het water geplaatst. Verder liggen er twee zuurstofinjectiesystemen in het water. Door toevoeging van zuurstof aan het water via de systemen wordt de groei van blauwalg geremd.

Lees meer

Aanpak Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een zogenaamde invasieve exoot: een plant die hier van nature niet voorkomt, maar inmiddels ‘gevestigd’ is. De exoot is een snelgroeiende en woekerende plant met diepliggende wortels. 

Lees meer

Subsidiebedrag deelnemers aanleg glasvezel buitengebied verhoogd

Glasvezel Buitenaf is bezig met haar vraagbundelingscampagne om te komen tot snel internet in het buitengebied van de gemeente Goeree-Overflakkee en de kernen Achthuizen, Den Bommel en Stad aan ’t Haringvliet. De gemeente heeft besloten de subsidie tena anzien van dit project te verhogen van € 80.000 naar € 120.000.

Lees meer

Open Monumentendag 2019 onthult GO-plekken van plezier! 

Het thema van de Open Monumentendag 2019 is plekken van plezier. Monumenten zijn er niet alleen om naar te kijken, in te wonen of in te werken, maar kunnen ook een plek zijn waar men zich vermaakt. Naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier op Goeree-Overflakkee? Er zijn er genoeg! 

Lees meer

Wethouder Feller aanwezig bij scootmobiel-training in Goedereede 

Wethouder Peter Feller zag op donderdag 18 juli vijftien enthousiaste 65-plussers deelnemen aan een scootmobiel-training in Goedereede. 

Lees meer

Verslag raadsvergadering 18 juli 2019

Na het vaststellen van de agenda, werden de besluitenlijst van de vorige vergadering en de lijst met ingekomen stukken vastgesteld. Er waren geen inwoners die gebruikmaakten van het spreekrecht. 

Lees meer

CityTec controleert openbare verlichting in de nachtelijke uren

Hoewel de zomer nog in volle gang is, gaat CityTec de komende weken alle lantaarnpalen op Goeree-Overflakkee controleren. Dit gebeurt in voorbereiding op het winterseizoen en vindt plaats in de nachtelijke uren.

Lees meer

Welke maatschappelijk initiatieven laat u ondersteunen door een projectsubsidie?

Dien uw subsidieaanvraag in voor 1 september 2019!

Verenigingen, stichtingen en dorpsraden kunnen bij de gemeente Goeree-Overflakkee projectsubsidie aanvragen op het gebied van sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme & recreatie of preventie & vroegsignalering.

Lees meer

Kringloopwinkel Goed voor Goed en gemeente Goeree-Overflakkee winnen landelijke prijsvraag

Bijna iedere gemeente heeft wel een milieustraat, kringloopwinkel, ambachtswerkplaats en een ‘Repair Café’. Om te experimenteren hoe de samenwerking tussen deze partijen versterkt kan worden, is er budget beschikbaar gesteld door het Rijk. Kringloopwinkel Goed voor Goed deed samen met de gemeente Goeree-Overflakkee mee aan de landelijke prijsvraag ‘ontwikkeling circulaire ambachtscentra’. En met succes, het bleek één van de winnende inzendingen!

Lees meer

Verkeerscirculatieplan Middelharnis in september onderwerp van gesprek

Op 9 juli jongstleden vond er een inloopavond plaats over het project ‘Aanpak Havenkom Middelharnis’. Tijdens de avond breidden de gesprekken zich uit naar het onderwerp verkeer en het Verkeerscirculatieplan Middelharnis.

Lees meer

Extra dienstverlening aan strandgasten op RTV Rijnmond

Nu het zomerseizoen is begonnen en het drukker wordt op de stranden is de gemeente weer gestart met de extra dienstverlening aan strandgasten. Gedurende ongeveer twee maanden (negen weken, acht weekenden) zijn mensen die vallen onder de Participatiewet en bezig zijn met een re-integratietraject én mensen met een Wsw-indicatie aanwezig op de Noordzeestranden van Goeree-Overflakkee, als aanspreekpunt, parkeerwacht en schoonmaker.

Lees meer

Deelnemers van het project De Reiskoffer ontvangen certificaat 

Er zijn veel mensen – volwassenen, jeugdigen en kinderen - voor wie het reizen met het Openbaar Vervoer (nog) niet vanzelfsprekend is. De gemeente Goeree-Overflakkee biedt, in samenwerking met Connexxion en GoOV, het product De Reiskoffer aan. Dinsdag 9 juli ontvingen de deelnemers het certificaat uit handen van wethouder Berend Jan Bruggeman.

Lees meer

Geldplan Studie (klein)kinderen

Een studie vraagt een hoge investering. Sinds de invoering van het leenstelsel vragen steeds meer ouders en grootouders zich af op welke manier zij het beste geld apart kunnen zetten voor de studie van hun (klein)kinderen. Het geldplan Studie (klein)kinderen laat stapsgewijs de mogelijkheden zien, geeft inzicht in de risico’s en laat zien wat het gespaarde of belegde bedrag uiteindelijk kan opleveren.

Lees meer

Gemeenteraad bezoekt Ooltgensplaat

Op woensdagavond 26 juni bracht een delegatie van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, op uitnodiging van de dorpsraad, een bezoek aan Ooltgensplaat. Het was het tweede zogenaamde kernbezoek aan het dorp, sinds de start van de nieuwe gemeente.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling Vrijheidsweg en Duinen van Goeree afgerond 

Na een periode van acht maanden zijn de werkzaamheden voor de integrale gebiedsontwikkeling Vrijheidsweg en Duinen van Goeree in Ouddorp afgerond. Dit traject bestond onder andere uit het opknappen van het openbaar gebied en het versterken van de natuur(beleving).

Lees meer