Archieven

Streekarchief
Streekarchief  |  Archieven

Archieven

Uw zoekacties: Grondbedrijf gemeente Middelharnis, 1966-1990
x2025 Grondbedrijf gemeente Middelharnis, 1966-1990

U zoekt nu binnen een specifieke toegang, zoekresultaten zullen zich daarom binnen deze toegang bevinden.
 

Zoeken en bladeren

  • Bladeren. U kunt door de inventaris bladeren door hieronder op 'Inventaris' te klikken. U krijgt dan de volledige inventaris in een boomstructuur te zien. Eventuele rubrieken kunt u openen door op het plusje voor de titel te klikken. Kijkt u verder ook zeker even in de inleiding. Deze bevat over het algemeen meer informatie over het archief en de archiefvormer, daarnaast staan in de inleiding soms aanwijzingen voor u als gebruiker. Sommige gemeentelijke archieven zijn gevormd als code-archief volgens de VNG-code. In dat geval bevat de inleiding meer informatie over hoe dit systeem werkt.
  • Eenvoudig zoeken. Bent u op zoek naar een specifiek resultaat, dan kunt u beginnen met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
  • Uitgebreid zoeken. Door op de knop met de twee pijltjes naast het zoekvenster te klikken kunt u uitgebreid zoeken. Mocht u op zoek zijn naar een specifiek inventarisnummer dan kunt u daar in dit veld op zoeken. Verder is het mogelijk om uw zoekresultaten te beperken tot een bepaalde periode.
  • Booleaanse operatoren. Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert. OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld: - Den Haag OR ’s-Gravenhage - Vereeniging OR Vereniging
  • Woordcombinatie. Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Verenigingtot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

 

Zoekresultaten
Als u gezocht hebt op een zoekterm worden de gevonden archiefstukken getoond onder 'Gevonden archiefstukken'. Als u één van de resultaten in deze lijst aanklikt wordt er meer informatie over dit archiefstuk getoond, zoals de datering van het stuk en eventuele informatie in het veld 'Notabene'. Verder ziet u ook waar het archiefstuk zich in de structuur van de archieftoegang bevindt.
 

2025 Grondbedrijf gemeente Middelharnis, 1966-1990
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Op 1 april 1976 besloot de gemeenteraad van Middelharnis op eigen initiatief tot het instellen van een grondbedrijf. Dit besluit werd destijds genomen in het kader van de gelijktijdige instelling van een aantal raadscommissies. Een gemeentelijk grondbedrijf diende als een productiebedrijf te worden beschouwd. De ruwe of onbebouwde gronden immers werden onder aanwending van arbeid en kapitaalgoederen omgevormd tot een eindproduct, namelijk een gevarieerde hoeveelheid bouwterrein, terwijl straten, plantsoenen, etc. als "nevenproduct" konden worden aangemerkt. Voor het voeren van een zuiver beheer, met name gelet op de grote sommen geld die met een en ander waren gemoeid, was het noodzakelijk doorlopend en volledig bekend te zijn met alle financiële gevolgen, die uit het grondbeleid voortvloeiden. De instelling van een grondbedrijf vond meestal plaats vanuit een dergelijk motief. Anders dan de administratie van de algemene dienst bood het grondbedrijf de gelegenheid het financieel beheer op bedrijfsmatige wijze te voeren.
Administratie en boekhouding dienden zodanig te zijn ingericht, dat zij betrouwbare en volledige gegevens konden verschaffen aan bedrijfsleiding en bestuur. Om deze doeleinden te realiseren wees de beheersverordening van het grondbedrijf aan aantal functionarissen aan die daarvoor verantwoordelijk waren. Artikel 2 luidde als volgt:
"a. Het beheer van het bedrijf berust bij burgemeester en wethouders;
b. Onder toezicht van burgemeester en wethouders is:
1. de directeur van gemeentewerken belast met de technische leiding van het bedrijf;
2. de adminstrateur belast met en verantwoordelijk voor de financiële administratie van het bedrijf;...".
In overeenstemming hiermee werd de administratie gevoerd op de afdeling financiën. Aldaar werden ook de jaarlijkse begroting en de jaarstukken samengesteld. Ten behoeve van de kostprijsberekeningen van de onderscheiden exploitatieplannen werden financiële gegevens verstrekt aan de afdeling gemeentewerken. Over de concrete samenstelling van de ontwerp-berekeningen werd tussen de afdelingen overleg gevoerd.
De afdeling gemeentewerken vervulde een niet onbelangrijke rol in het geheel van de grondexploitatie. Vrijwel het gehele proces van het bouwrijpmaken werd vanuit die afdeling begeleid. Dat gold zowel de voorbereiding, de uitvoering als het toezicht. Naast de verantwoording van uitgaven en ontvangsten door de financiële afdeling werden eveneens bij gemeentewerken specificaties bijgehouden van de stand van zaken. Ook de afdeling algemene zaken was betrokken bij het functioneren van het grondbedrijf. Over en weer werden informaties doorgegeven betreffende uitgifteprijzen, aantallen woningen, grootte van kavels, (ontwerp-)besluiten tot aan- en verkoop, etc.
In 1979 besloot men de administratie van het grondbedrijf dusdanig te reorganiseren, dat in het vervolg alle taken door één afdeling werden uitgevoerd: de afdeling financiën.
De belangrijkste reden van instelling van een afzonderlijk grondbedrijf was, dat de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften onvoldoende ruimte boden om de exploitatie van gronden inzichtelijk weer te geven. Met behulp van het zogenaamde dubbel boekhouden werd er meer inzicht verkregen. Vanaf 1 januari 1985 verschenen er echter nieuwe comptabiliteitsvoorschriften, die de methode volgens de kameraalstijl vervingen. Opheffing van het grondbedrijf is toen wel overwogen maar niet gedaan, omdat de verdeeldienst nog niet voldoende het grondbedrijf kon vervangen met name voor de verwerking van de calculaties binnen de financiële administratie. Met de invoering van de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften op 1 januari 1995 besloot de gemeenteraad van 7 juli 1994 tegelijk het grondbedrijf te integreren in de algemene dienst en dus de beheersverordening in te trekken, dit om te voorkomen dat diverse werkzaamheden onnodig meerdere keren verricht moesten worden. Het grondbedrijf hield op te bestaan.
Bijlage
Kenmerken
Soort toegang:
Inventaris
Status Inventarisatie:
Definitieve inventaris ontsloten
Inventarisatiedatum:
1994
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS