Archieven

Streekarchief
Streekarchief  |  Archieven

Archieven

Uw zoekacties: De polders onder Sommelsdijk, tot 1858
x3016 De polders onder Sommelsdijk, tot 1858

U zoekt nu binnen een specifieke toegang, zoekresultaten zullen zich daarom binnen deze toegang bevinden.
 

Zoeken en bladeren

  • Bladeren. U kunt door de inventaris bladeren door hieronder op 'Inventaris' te klikken. U krijgt dan de volledige inventaris in een boomstructuur te zien. Eventuele rubrieken kunt u openen door op het plusje voor de titel te klikken. Kijkt u verder ook zeker even in de inleiding. Deze bevat over het algemeen meer informatie over het archief en de archiefvormer, daarnaast staan in de inleiding soms aanwijzingen voor u als gebruiker. Sommige gemeentelijke archieven zijn gevormd als code-archief volgens de VNG-code. In dat geval bevat de inleiding meer informatie over hoe dit systeem werkt.
  • Eenvoudig zoeken. Bent u op zoek naar een specifiek resultaat, dan kunt u beginnen met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
  • Uitgebreid zoeken. Door op de knop met de twee pijltjes naast het zoekvenster te klikken kunt u uitgebreid zoeken. Mocht u op zoek zijn naar een specifiek inventarisnummer dan kunt u daar in dit veld op zoeken. Verder is het mogelijk om uw zoekresultaten te beperken tot een bepaalde periode.
  • Booleaanse operatoren. Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert. OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld: - Den Haag OR ’s-Gravenhage - Vereeniging OR Vereniging
  • Woordcombinatie. Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Verenigingtot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

 

Zoekresultaten
Als u gezocht hebt op een zoekterm worden de gevonden archiefstukken getoond onder 'Gevonden archiefstukken'. Als u één van de resultaten in deze lijst aanklikt wordt er meer informatie over dit archiefstuk getoond, zoals de datering van het stuk en eventuele informatie in het veld 'Notabene'. Verder ziet u ook waar het archiefstuk zich in de structuur van de archieftoegang bevindt.
 

3016 De polders onder Sommelsdijk, tot 1858
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. De staat van het archief
2. De geschiedenis van het archief
3016 De polders onder Sommelsdijk, tot 1858
Inleiding
2.
De geschiedenis van het archief
Het archief werd door de secretaris van de polder bijgehouden, gezien de opmerking in zijn instructie dat hij "register zal houden van alle 's lands affairen en behoeften". *  In 1715 trad een nieuwe dijkgraaf aan. Deze stelde tijdens een vergadering van de magistraat van Sommelsdijk "hoe dat den zelven door den hoog Edele heere van Sommelsdijck tot de bediening van voorszeide ampten is gecommitteerd ende aangesteld en de hij, officier, geheell oncundig is van alle privilegien, keuren, ordonnantiĆ«n, amplicaties en reglementen tot de plaats en jurisdictie mitsgaders derzelven bediening specterende". *  De dijkgraaf stelde voorts dat het voor ieder voordeliger was als er een boek kwam waar boven genoemde regelingen in vermeld zouden staan. Dus werd aan de secretaris opgedragen het boek te maken. Voor overtreding van de termijn van uitlening (24 uur) werd met zware boetes, ja met gijzeling gedreigd! Naast de secretaris zal ook de penningmeester wel "boek" gehouden hebben.
Pas in 1884 werd een inventaris opgemaakt van de archieven van de polders onder Sommelsdijk. Auteur was de bekende archivaris J.H. Hingman. Deze inventaris leent zich voor een vergelijking met de processen verbaal waarbij stukken en gelden werden overgedragen na het overlijden van de secretaris F.C. Armstrong. * 
Ondertussen had in 1858 de splitsing plaatsgehad waarbij de Nieuwe Oostmoer zelfstandig werd. Het bestuur verzocht om de archivalia met betrekking tot de Nieuw Oostmoer. Daar de polders eeuwen als een eenheid bestuurd waren, gaf dit enige problemen. Gedeputeerde Staten beslisten dan ook dat alle Nieuwe Oostmoerse stukken naar deze polder zouden gaan, tevens zouden dijkgraaf en gezworens twee inventarissen laten maken waarvan een voor de Nieuwe Oostmoer. Ook mocht de Nieuwe Oostmoer voor het waterschap relevante stukken kopiĆ«ren. *  Door P.A.N.S. van Meurs werd in 1903 nog een inventaris opgemaakt van de archieven van de Nieuwe Oostmoer. *  Deze geeft echter weinig informatie.
De nieuwe polderindeling van 1890 leidde ertoe dat de zelfstandig geworden polder Christoffel haar archiefstukken aan de gezamenlijke boedel onttrok. *  Drie jaar later werden de stukken betreffende de Oude Oostmoer aan genoemde polder overgedragen. *  De secretaris-penningmeester was de volgende die enigszins ordenend optrad. Zijn inventaris is tot 1927 bijgehouden. * 
Aan het eind van de jaren '50 begon de inspecteur der archieven in Zuid-Holland, van der Gouw, zich zorgen te maken over de archiefbewaarplaatsen. Meestal was dit een kast bij de secretaris thuis. Hij richtte zich tot het bestuur van De Dijkring Flakkee met het verzoek archiefruimte beschikbaar te stellen aan de inliggende polders. De Dijkring had dit verzoek, met de daarvoor verbonden voorwaarden ter kennis van de polderbesturen gebracht. De polders lozende op de haven van Sommelsdijk accepteerden de voorwaarden en deponeerden 14 m1 in de archiefruimte van De Dijkring. *  De reden was dat hun eigen archiefruimte niet voldeed. *  De kosten van de inbewaringgeving werden door de provincie door middel van een subsidie aan De Dijkring bestreden. *  Op 14 juli tekende de dijkgraaf de overeenkomst tot inbewaringgeving. *  Het archief was ongeordend en had ondertussen een omvang van 15 m1 *  gekregen. Het archief was ongeordend en ongeschoond, reden waarom voor slechts 2/3 van de omvang subsidie werd ontvangen. * 
Met het opgaan van zowel De Dijkring Flakkee als de Sommelsdijkse polder in het waterschap Flakkee werden ook de archieven overgedragen. Officieel gebeurde dit op 15 september 1976 door de secretaris van De Dijkring Verheul aan de secretaris van het waterschap Flakkee, Verheul. *  Nadat de polder Goeree en het waterschap Flakkee tot het waterschap Goeree-Overflakkee waren gefuseerd, werd besloten dat de Provinciale Archiefinspectie zich bezig zou houden met de inventarisatie en restauratie van de Flakkeese archieven. Deze gingen daartoe naar Den Haag. Het waterschap betaalde een bijdrage in de restauratiekosten.
Echter, hoewel vele stukken zijn gerestaureerd en vele inventarissen in een eerste concept gereed zijn, heeft de gestadige inkrimping van de Archiefinspectie het onmogelijk gemaakt het karwei te klaren. In 1994 werd het oude Provinciehuis afgebroken terwijl bijna tegelijkertijd het nieuwe waterschapshuis aan de Dwarsweg te Middelharnis geopend werd. Het nieuwe archiefdepot voldoet aan alle eisen en de archieven zijn dan ook teruggekeerd. De inventarisatie is door ondergetekende voortgezet. Zijn werkzaamheden behelzen vooral het aanvullen, definitief nummeren en van goede verpakking voorzien van de stukken. Ook de inleiding is van zijn hand. Diegenen die hiervoor aan de archieven hebben gewerkt zijn als co-auteurs genoemd.
3. Geschiedenis van de polders onder Sommelsdijk tot 1858
Inventaris
Kenmerken
Soort toegang:
Inventaris
Status Inventarisatie:
Definitieve inventaris ontsloten
Inventarisatiedatum:
1998
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS