Het corona-steunfonds Behoud Sociaal Aanbod van gemeente Goeree-Overflakkee is opengesteld voor aanvragen. Voor culturele instellingen, sportverenigingen én verenigingsgebouwen binnen de gemeente is er in totaal 542.000 euro beschikbaar. Het geld is bedoeld als extra ondersteuning voor organisaties zonder winstoogmerk om in deze lastige tijd het sociaal aanbod in stand te houden.

Organisaties kunnen een bijdrage vragen uit het steunfonds als ze door de coronapandemie hun inkomsten drastisch zagen dalen of als compensatie voor extra gemaakte kosten in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022. Denk hierbij aan innovatie- of aanpassingskosten die door de coronamaatregelen noodzakelijk zijn om in het aanbod te kunnen blijven voorzien.

Vier regelingen

Er zijn vier verschillende regelingen voor:

  1. Amateur-sportaanbieders
  2. Culturele instellingen
  3. Verenigingsgebouwen met/zonder sportzaal
  4. Overige sociaal-culturele organisaties en afgelaste evenementen georganiseerd door vrijwilligers

Voor elke groep is de regeling anders, wel gelden dezelfde basisvoorwaarden:

  • De aanvrager is een op Goeree-Overflakkee gevestigde en werkzame instelling op cultuur-, sport- of sociaal-maatschappelijk vlak;
  • Commerciële organisaties zijn uitgesloten. Zij komen mogelijk wel in aanmerking voor een bijdrage aan het deel van het steunfonds voor ondernemers;
  • Activiteiten van de aanvrager zijn gericht op Goeree-Overflakkee en komen hoofdzakelijk ten goede aan de inwoners van Goeree-Overflakkee;
  • Er is aantoonbare financiële schade als direct gevolg van het coronavirus of de maatregelen die getroffen zijn. Die schade kan met bewijs worden onderbouwd;
  • Er is door de aanvrager goed gekeken en zo mogelijk gebruikgemaakt van landelijke of provinciale compensatieregelingen. Dat wordt ook vermeld in de aanvraag;
  • De hoogte van de subsidie moet in verhouding staan tot de negatieve financiële effecten.

Heeft u vragen?

Voor vragen over de diverse regelingen kunt u via het algemene telefoonnummer van de gemeente (14 0187) contact opnemen met:

Regeling voor amateur-sportaanbieders

Regeling voor culturele instellingen

Regeling voor verenigingsgebouwen met/zonder sportzaal

Regeling voor overige sociaal-culturele organisaties en afgelaste evenementen georganiseerd door vrijwilligers

Regeling raadplegen en subsidie aanvragen

U kunt de regeling raadplegen op lokaleregelgeving.overheid.nl.

De aanvraagformulieren treft u hieronder aan.