Gemeente Goeree-Overflakkee

 • gemeente Goeree-Overflakkee

  Blog 6 dec 2018 Vogelobservatorium Scheelhoek in aanbouw

  ei op eiland

  Je moet er maar opkomen; een vogel-observatiehut bouwen in de vorm van een reusachtig ei. Naar voorbeeld van een ei van de grote stern. Elf meter lang en 8 meter hoog. Ach ja.. alles is altijd groter in de USA…. Maar dit observatorium komt toch maar mooi in Nederland, op Goeree-Overflakkee!

  Droomfondsproject Haringvliet

  Zes organisaties zijn al een paar jaar ontzettend druk in en om het Haringvliet in het kader van dit project: Natuurmonumenten, Ark Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer, Wereld Natuur Fonds, Sportvisserij Nederland en Vogelbescherming Nederland. De laatste in deze rij is verantwoordelijk voor het verrijzen van dit iconische gebouw. De kosten van de bouw bedragen ca 1 miljoen Euro en worden gedekt door het Droomfonds van de Nationale Postcodeloterij. Het observatorium wordt opgebouwd uit hout uit Finland en is recentelijk als een ‘bouwpakket’ gearriveerd.  Inmiddels is een deel van het bouwpakket in elkaar gezet. Het ‘ei’ is eind dit jaar gereed!

  Scheelhoekmoeras

  BlauwborstDirect achter de Haringvlietsluizen ligt aan de Noordrand van Goeree het door Natuurmonumenten beheerde natuurgebied Scheelhoek. Binnendijks vind je hier een uitgestrekt rietmoeras van 250 hectare. Het is in de broedtijd het domein van honderden broedparen rietzanger, rietgors, kleine karekiet en grauwe gans. Maar ook flinke aantallen cettti’s zanger, bosrietzanger, blauwborst, sprinkhaanzanger en baardman. Jaarlijks broeden er tevens verschillende paren bruine kiekendief, waterral, kuifeend en tafeleend.

  Scheelhoekeilanden

  Grote sternBuitendijks, in het Haringvliet, heeft Scheelhoek een aantal kunstmatige eilanden. Deze zijn in de jaren ’90 van de 20e eeuw opgespoten om verloren gegane broedlocaties van kustbroedvogels te compenseren. En met succes! Vrijwel jaarlijks broeden er enkele duizenden paren grote stern, maar ook veel visdief, kokmeeuw en kleinere aantallen zwartkopmeeuw. Het observatorium verrijst op een landengte met zicht op slik, ondiepwatergebied en de vogelbroedeilanden.

  Beleef de omgeving

  De complete Scheelhoek (met uitzondering van het bos) is tot op heden een niet toegankelijk natuurgebied. Vooral de kern, met het moeras en de grote kustvogelkolonie, zijn daarvoor veel te verstoringsgevoelig. Dit deel blijft ook niet toegankelijk. Echter, met de komst van het observatorium en het pad er naartoe wordt de zgn ‘beleefbaarheid’ duidelijk vergroot. Daarnaast komt er een fiets- en wandelpad in het natuurontwikkelingsgebied Zuiderdiepgors, aan de zuidgrens van Scheelhoek. Ook komt er in de komende jaren door financiering van de gemeente Goeree-Overflakkee een wandelpad vanuit het Scheelhoekbos door een rand van het rietmoeras. Dezelfde gemeente realiseert aan de Oostkant van Scheelhoek een wandel/fietsoversteek  over het Zuiderdiep. Van daaruit wordt ook de asfaltdijk richting Dirksland opengesteld voor wandelaars en fietsers. Een enorme kwaliteitsimpuls als alles gereed is.

  Impressie Scheelhoek 2022

  Ted C.J. Sluijter

  Boswachter communicatie & beleven bij Natuurmonumenten

  Natuurmonumenten beheert gebieden op Goeree-Overflakkee op de kop van het eilanden: de Duinen van Goeree, de Kwade Hoek en de Scheelhoek. Chantal van Burg en Ted Sluijter vervullen bij de beheereenheid Zuid-Hollandse eilanden de rol van boswachter communicatie & beleven. Samen zorgen zij ervoor dat u bekend bent met de natuurgebieden en het werk van Natuurmonumenten op Goeree-Overflakkee, op welke manieren u hier kunt recreëren en welke nieuwe ontwikkelingen er spelen op het gebied van natuur en recreatie. Meer weten of een directe vraag? Mail ons via haringvliet@natuurmonumenten.nl.