Gemeente Goeree-Overflakkee

 • gemeente Goeree-Overflakkee

  Blog 6 augustus 2019: Internationale toerismeprijs voor Goeree- Overflakkee

  bontbekplevier

  Dit jaar wonnen de kustgemeenten Veere, Schouwen-Duiveland, Goeree-Overflakkee en Westvoorne samen een grote internationale prijs: De beste duurzame natuurbestemming van heel de wereld. Pfoe! Dat is niet niks.

  Zoiets kan alleen maar tot stand komen wanneer heel veel partijen samenwerken. Natuurmonumenten is daar een heel belangrijke speler in, als beheerder van heel veel natuurgebieden aan de kust.

  Stranden

  Niet in de laatste plaats krijg je zo’n prijs omdat stranden, óók natuur!, er voortreffelijk bijliggen. Een deel van dat strand valt onder Natuurmonumenten. En het mooie van de stranden op de Kop van Goeree is dat er voor iedere wens wel een plekje is. Zoek je een strand waarbij je zo min mogelijk wil lopen vanaf parkeerterrein? Die zijn er. Zoek je een strand met dichtbij een strandpaviljoen? Check, zijn er. Wil je een strand waar je mag strandsporten? Ja hoor, is er. Zoek je een strand waarbij je eerst stukje door mooi duin loopt? hebben we ook. Wil je een strand waarbij je verder moet lopen door het duin en waardoor het daar lekker stil is, ook in hoogseizoen? Is er ook!

  Strandschoonmaak

  Ik ga er maar van uit dat weinigen onder ons van het strand genieten wanneer het vol ligt met afval. Afval achtergelaten door mensen, of afval dat vanuit zee is aangespoeld. Bij elkaar gaat het om een forse berg troep. Een flink deel wordt verzameld door de strandschoonmaakmachines die op de drukste strandgedeelten actief zijn. Maar ook op plaatsen waar die machines niet komen wordt onregelmatig, vooral door vrijwillige initiatieven, vuil geruimd. Een prachtig initiatief ontstond jaren geleden op de Kwade Hoek door Matthijs Lievaart; ‘Doe Mee Verlos De Zee’! Een initiatief dat al langs de hele Nederlandse kust is uitgerold. Ook het burgerinitiatief Schoon Goeree-Overflakkee is er een voorbeeld van.

  Beachcleanup

  Maar ook grotere organisaties zoals Stichting de Noordzee maken zich sterk voor het verwijderen van zwerfvuil aan de kust. Met Boskalis als grote sponsor hebben zij jaarlijks een beachcleanup-tour die heel de Nederlandse kust beslaat en die de eerste week van augustus Goeree-Overflakkee aandoet. Allemaal prima initiatieven vanuit de particuliere sector. Wel vaak met de uitdaging: waar kunnen we het afval kwijt zonder zelf voor vervoer en stort te moeten betalen… die kosten zijn niet gering. Vandaar dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing voor dit probleem waarbij echt daadkracht wordt gevraagd van overheden.

  Rekening houden met natuur op het strand

  Natuurmonumenten juicht uiteraard het verwijderen van dat afval toe, ook (en vooral!) als het gaat om dat storende afval in natuurgebieden zoals de Kwade Hoek. Maar we vragen daarbij wel rekening te houden met de natuurwaarde van het strand. Want er zijn nog steeds kustvogels die er in slagen om op het strand te broeden. Vooral de bontbekplevier en strandplevier doen dat. Het mag geen verrassing zijn dat die soorten het heel erg moeilijk hebben in ons land door de enorme recreatiedruk op de stranden. Beide plevieren staan dan ook vet op de Rode Lijst van bedreigde soorten.

  Hoe houden we rekening met strandnatuur

  Delen van de Kwade Hoek zijn niet te betreden in het broedseizoen, van 15 maart tot 15 juli. In die periode is het dan ook ongewenst om strandschoonmaak te plegen. De genoemde plevieren hebben dan nesten waarbij zijzelf en het nest zo ’n schutkleur hebben dat je er gemakkelijk op gaat staan. Bovendien nestelen zij zelfs in de wat rustige strandgedeelten tussen de strandpaviljoens in. Als boswachter zou ik er dan ook voor pleiten om niet het gehele strand schoon te maken met die grote machines. Laat gewoon een stukje strand ongemoeid tussen de drukste delen. Het aanspoelsel is namelijk ook vaak voor een belangrijk deel van natuurlijke achtergrond zoals wier. De broedende pleviertjes gebruiken deze plekken graag om het nestje te maken in de beschutting ervan. En er zijn nog meer redenen om niet schoon te maken met machines op rustige strandgedeelten. Het aangespoelde wier bevat allerlei kleine stranddieren die als voedsel dienen voor vogels. Bovendien houden wierbossen zand vast en helpen ze zo bij het ontstaan van duintjes.