Gemeente Goeree-Overflakkee

 • gemeente Goeree-Overflakkee

  Energy Island

  decoratie

  Op Goeree-Overflakkee staat duurzaamheid hoog in het vaandel. In 2020 verwacht het eiland ruim te kunnen voorzien in haar eigen energiebehoefte. Om in de jaren daarna zelfs energie producerend te worden.

  Deze energieambities verbreden we de komende jaren richting een biobased/circulaire grondstoffen economie en we willen het natuurlijk kapitaal op het eiland behouden en versterken.

  Op Goeree-Overflakkee werken de gemeente Goeree-Overflakkee, de Provincie Zuid-Holland, bewoners, bedrijven, onderwijs en maatschappelijke organisaties nauw samen om de duurzaamheidsambities waar te maken. De positie die Goeree-Overflakkee heeft als duurzame koploper betekent dat het eiland ook fungeert als duurzame proeftuin voor Nederland. Denk aan de Energieke Regio, die zijn oorsprong mede vindt in de duurzame ambities van Goeree-Overflakkee. Of de Energiecoƶperatie Deltawind die de grootste is van Zuid-Holland. Samen met onze partners werken wij aan oplossingen en kansen binnen de duurzame ontwikkeling en de energietransitie.

  Innovatie

  Ook op andere vlakken gebeurt er veel op Goeree-Overflakkee. Denk aan innovaties in de landbouw en de visserij. Via de economische strategie Smart Water werken ondernemers, onderwijs, overheid en inwoners samen aan een groen, innovatief eiland om trots op te zijn. Binnen Paulina.nu werken zorgpartners, bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen aan innovatieve zorgoplossingen voor zorg in een vergrijzend Nederland.

  Waterstofeconomie

  Goeree-Overflakkee produceert op termijn niet alleen zelf een overschot aan elektriciteit, maar is ook landpunt voor verschillende grote windmolenparken in de directe (en verdere) omgeving. Daarom werkt de gemeente samen met 28 lokale en (inter)nationale partijen aan de realisatie van een groene waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee. Binnen het Waterstofconvenant H2GO werken we met het bedrijfsleven onder meer aan  het ontwikkelen van een op- en overslag faciliteit op basis van waterstof en aan het ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor waterstof, als verwarming van woningen, voor transport of bij de productie van duurzame meststoffen.

  Lees meer over Goeree-Overflakkee Energy Island