Kortgeleden is de op één na laatste bouwfase van de 3e Ring opgeleverd. In deze nieuwe wijk wonen veel jonge gezinnen met kinderen.

Achtergrond

Enkele jaren geleden zijn er in de Bergweg twee speeltoestellen (schommel en duikelrek) geplaatst met als doel om de kleinere kinderen vast speelgelegenheid te geven, vooruitlopend op de realisatie van het Vliedpark. De afbouw van het Vliedpark wordt momenteel, na de inloopmiddag van 1 september, verder uitgewerkt. Dit park wordt een plek waar jong en oud naar hartenlust kunnen sporten, spelen en ontspannen. Voor de kleinere kinderen (0 tot 6 jaar) is het vanzelfsprekend wel zo dat er een begeleider/ouder nodig is bij een bezoek aan het Vliedpark. Het creëren van meer beschutte speelruimte in de Bergweg voor de allerkleinsten bleek dan ook een grote wens van de bewoners van de 3e Ring.

Wensen bewoners 3e ring

De ideeën voor de speeltoestellen komen van de bewoners zelf. Het gaat om een viertal speeltoestellen, die centraal in de Bergweg in de groenvakken geplaatst worden. Het zijn een nestschommel, een carrousel, een veerwip en een bosmeerboot. Wij vinden dit een goed voorstel en willen graag de toestellen gaan plaatsen. Op bijgevoegde situatietekening zijn de locaties aangegeven waar de toestellen geplaatst gaan worden. De afbeeldingen van de speeltoestellen ziet u hieronder. De huidige schommel en duikelrek worden verwijderd en krijgen een plekje in het Vliedpark.

Reactiemogelijkheid en vervolg

De reacties die wij tot nu toe terug hebben gekregen van bewoners zijn positief. Mocht u toch nog een vraag of opmerking hebben over de speeltoestellen in de Bergweg, kunt u dit tot 1 oktober 2021 kenbaar maken door contact op te nemen met projectleider J.M.M. (Sjak) Franken, via s.franken@goeree-overflakkee.nl of telefoon 0187 – 475912.

Als er geen zwaarwegende bezwaren binnenkomen, dan gaan we na 1 oktober over tot het bestellen van de speeltoestellen. We streven ernaar om in het 1e kwartaal van 2022 tot plaatsing over te gaan. Een en ander is afhankelijk van de levertijd. Over de precieze data van plaatsing informeren we u nog. 

Vragen
Als u algemene vragen heeft over speeltoestellen, kunt u contact opnemen met de heer B. (Bram) Flikweert, via b.flikweert@goeree-overflakkee.nl  of telefoon 0187- 475334.