Op donderdag 25 november vergadert de gemeenteraad. De raadsvergadering is vanaf 19.30 uur live te volgen via internet op https://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl. Vanwege de beperkte ruimte in de raadzaal is publiek helaas nog niet welkom.

Oordeelsvormende fase

De raadsleden bespreken de volgende onderwerpen:

  • Vaststellen subsidieverordening Regio Deal
  • Vaststelling Transitievisie Warmte 2021
  • Nota van Uitgangspunten Fort Prins Frederik
  • Brief college inzake uitvoering motie zelfwoonplicht

Besluitvormende fase

Over de volgende onderwerpen neemt de gemeenteraad een besluit:

  • Verordening duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee 2021
  • Vaststellen belastingverordeningen 2022

Agenda en stukken 

De agenda van deze vergadering en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen via de vergaderkalender op de website: Notubiz/vergadering.

Live-uitzending 

Zoals gebruikelijk wordt de raadsvergadering live uitgezonden via internet, op 25 november 2021 vanaf 19.30 uur. Daarna is de vergadering ook altijd achteraf terug te kijken.