Op donderdag 14 december vergadert de gemeenteraad. De vergadering is vanaf 19.30 uur te volgen via het dashboard Raadsinformatie/vergaderingen(externe link). Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen in Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis.

Raadsvergadering
Raadsvergadering in het Rondeel

De raadsleden bespreken de volgende onderwerpen:

 • Aanwijzen lokale media-instelling
 • Financiële dekking nutsvoorzieningen Fort Prins Frederik
 • Eindejaarsrapportage Grondbedrijf MPG2023
 • Motie CDA e.a. - Kwaliteitsimpuls verenigingen

De gemeenteraad neemt een besluit over de volgende onderwerpen:

 • Zienswijze VRR
 • Subsidieaanvraag Goed voor Goed 2023 en 2024
 • Actualisering beleid woningbouw in buitengebied Goeree-Overflakkee
 • Tweede tussentijdse rapportage 2023
 • Uitslag draagvlakmeting Stad aardgasvrij
 • Participatieplan en opgavennotitie omgevingsvisie
 • Wijziging Erfgoedverordening i.v.m. Omgevingswet
 • Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht)
 • Verordening op de commissie omgevingskwaliteit
 • Wijziging verordening afvalstoffenheffing Goeree-Overflakkee 2023
 • Vaststellen belastingverordeningen 2024
 • Legesverordening en tarieventabel 2024
 • Vaststellen bestemmingsplan Molenlaan 1 Sommelsdijk
 • Benoeming lid Raad van Toezicht SOPOGO

Agenda en stukken

Naast de uitzending zijn ook de agenda en de bijbehorende stukken voor deze vergadering te vinden in het raadsinformatiesysteem(externe link).