Op donderdag 13 oktober vergadert de gemeenteraad.De vergadering is vanaf 19.30 uur te volgen via https://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl(externe link). Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering in het Rondeel bij te wonen.

  De raadsleden bespreken de volgende onderwerpen:

  • Kaders & plan van aanpak en Tijdelijke verordening draagvlakmeting Stad Aardgasvrij
  • Beleids- en beheerplan en leges begraven 
  • Dekking begrotingstekort 2022 stichting Kairos 
  • Vaststellen Nota bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart 
  • Beleidsplan VRR 2023-2027

  De gemeenteraad neemt een besluit over de volgende onderwerpen:

  • Ensia verklaring 
  • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Oudelandsedijk 10a Nieuwe-Tonge 
  • Vaststellen bestemmingsplan Industrieweg 31 Middelharnis 
  • Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Goeree-Overflakkee

  Agenda en stukken 

  De agenda van deze vergadering en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen via de vergaderkalender op de website: http://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl(externe link)

  Live-uitzending 

  Zoals gebruikelijk wordt de raadsvergadering live uitgezonden via internet, op 13 oktober 2022 vanaf 19.30 uur. Daarna is de vergadering ook altijd achteraf terug te kijken.