• Hbo-niveau
 • 36 uur per week
 • Schaal 10 (maximaal € 5.247,-) per maand bij een volledig dienstverband (36 uur)
 • Sluitingstermijn tot 26 februari
 • Het team Jeugd en Gezin

Met onze collega’s in het sociaal domein en ketenpartners wordt gezamenlijk gewerkt aan een integrale aanpak. Er zijn korte lijnen met de zorg- en strafketen, zodat patronen van structurele onveiligheid doorbroken worden. Hulp van een procesregisseur is intensief met als insteek: zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig. Doel is dat na onze inzet het huishouden, met ondersteuning van het eigen netwerk en de inzet van de juiste professional, weer verder kan.

Wat ga je doen

Je bent verantwoordelijk voor het beoordelen van de aanmeldingen. Na triage, ga je aan de slag. De aanpak die je toepast binnen huishoudens met meerdere problemen en/of zorgvragen kan verschillen. Dit doen we middels het voeren van casusregie of intensief casusregie.

De procesregisseur is verantwoordelijk voor het proces met betrekking tot het coördineren, ontwikkelen, structureren, bewaken, onderhouden en versterken van de samenwerking tussen professionals in het sociaal domein ten aanzien van complexe situaties. Hij of zij kan signalen uit de praktijk vertalen naar adviezen. De taken van de procesregisseur zijn gericht op het huishouden en de hulpverleners. Hij of zij zorgt eveneens voor afstemming en samenwerking tussen alle betrokkenen. Het werk van de procesregisseur vereist dat hij of zij flexibel kan schakelen tussen de verschillende taken die bij de functie horen. De kerntaken van de procesregisseur zijn:

 • een intake afnemen;
 • een procesplan maken;
 • regie voeren op processen/hulp;
 • inzetten van passende hulp;
 • coördineren en monitoren van processen/hulp;
 • ingrijpen bij stagnatie van de ondersteuning.

Er zijn ook huishoudens die juist meer baat hebben bij een brede, diepgaande systeemanalyse op zowel individuele als systemische problematiek. Oftewel de procesregisseur past de intensief casusregie methode toe. Het eigen en professionele netwerk wordt hier nauw bij betrokken. Samen komen zij tot één plan voor het hele huishouden met verschillende expertises. Procesregisseurs hebben onder andere expertise op het gebied van jeugdzorg, LVB, verslaving, psychiatrie, veilig wonen, een gezond financieel overzicht. De kerntaken zijn hetzelfde als bij casusregie, met als toevoeging het maken van een diepgaande systeemanalyse. Dit bereik je door meerdere gesprekken te voeren met het individu en/of huishouden.

Alle casuïstiek bespreek je in je gebiedsteam onder leiding van een gedragswetenschapper. In je gebiedsteam werk je nauw samen met de senior consulent jeugd die de toeleiding tot jeugdhulp organiseert. Ook andere medewerkers uit het gemeentelijke sociale domein kunnen hierop aansluiten om op deze manier tot een integrale aanpak te komen.

Iedere procesregisseur heeft een taakaccent. Bij de één is dat huiselijk geweld, de ander verricht de toekenning van de WvGGZ, de ander richt zich op nazorg ex-gedetineerden of vluchtelingen.

Hoe is het om bij de gemeente Goeree-Overflakkee te werken

Leuk, uitdagend en afwisselend! Je werkt in een organisatie met korte lijnen. We weten elkaar te vinden en we helpen elkaar. In onze organisatie is ruimte om jezelf te ontwikkelen. Als professional en als mens. Wij vinden balans tussen werk en privé belangrijk. Daarom heb je in veel functies de mogelijkheid om werk en privé op elkaar af te stemmen. Op kantoor ontmoet je collega’s en zoek je actief de verbinding. Thuis kun je in alle rust werken. En heb je de ruimte om tussendoor een boodschap te doen of te sporten.

Wij dragen bij aan jouw vitaliteit. Dit doen wij door je onder andere te voorzien in een Arbo verantwoorde thuiswerkplek, inclusief laptop en telefoon. Wij vertrouwen erop dat je jouw werk goed afrondt. Je houdt hierbij rekening met onze inwoners, samenwerkingspartners, bestuur en/of collega’s. Bij ons kan iedereen zichzelf zijn. Waar mensen met een verschillende achtergrond samenwerken, ontstaan nieuwe inzichten. Vanuit die gedachte is iedere medewerker welkom.

Wat vragen wij

 • Je hebt een Hbo werk/ denkniveau en je hebt minimaal twee jaar kennis en ervaring binnen het vakgebied. Je moet hierbij denken aan kennis van wetgevingen in het sociaal domein, procedures op onderdelen van het betreffende terrein en het kunnen toepassen hiervan;
 • Je hebt kennis van jeugd- en volwassenenproblematiek om een inschatting te kunnen maken voor de inzet van een passend hulpaanbod;
 • Je bent bekend met, of hebt overzicht van de ondersteuningsvormen waarvoor de gemeente momenteel verantwoordelijk is: bijvoorbeeld Wmo-voorzieningen, schuldhulpverlening, (preventieve) jeugdhulpvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen (leerplicht).
 • Je hebt goede gespreksvaardigheden, een sterk analytisch vermogen en kunt je keuzes schriftelijk goed motiveren. Je bent daadkrachtig en resultaatgericht.
 • Het is noodzakelijk dat je goed met stress en onverwachte situaties kunt omgaan. Je opereert tactvol en je bent flexibel.

Wat bieden wij

 • De functie, binnen Gemeente Goeree-Overflakkee genoemd procesregisseur, is gewaardeerd in schaal 10. Dit betekent maximaal € 5.247,-- per maand bij een volledig dienstverband (36 uur per week). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • Naast salaris krijg je iedere maand een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05%. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden en wensen. Anders gezegd: je bepaalt zelf waarvoor je het geld gebruikt.
 • Wij vergoeden € 0,23 per kilometer met en een maximum van 70 kilometer enkele reis. Je krijgt bij ons een thuiswerk- en internetvergoeding van € 3,- netto per dag voor de dagen dat je niet op kantoor werkt.
 • Je krijgt 27 vakantiedagen op basis van een fulltime (36 uur) dienstverband.
 • Werken bij een organisatie waar medewerkers zich gelukkig voelen. In het gehouden geluksonderzoek geven de medewerkers een score van 7.3 voor werkgeluk.
 • Je bent verzekerd van je pensioen tegen een zo’n laag mogelijke premie bij pensioenfonds ABP. De beleggingen van dit pensioenfonds dragen bij aan een duurzame wereld.
 • Je kunt met korting een zorgverzekering afsluiten bij CZ, IZA of Menzis. Daarnaast ontvang je jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. Ook als je niet deelneemt aan onze collectieve verzekering.

Meer informatie

Wil je meer informatie en/of van gedachten wisselen over de inhoud van deze functie? Neem dan contact op met Gaby Kolmus, teamleider Jeugd en Gezin.
Voor vragen over de procedure kan je terecht bij Annet Okkerse, Beleidsadviseur HRM. Beide zijn bereikbaar op telefoonnummer: 140187.

Soliciteren

Spreekt deze functie je aan en voldoet je profiel aan de eisen? Wil jij onze organisatie nog beter maken? Geweldig, dan zijn wij op zoek naar jou en nodigen wij je van harte uit om te reageren! Mail je schriftelijke motivatie, in combinatie met een actueel CV, naar: personeelszaken@ggo.nl.

Reageren kan tot 26 februari 2024. De eerste gesprekken staan gepland op donderdag 29 februari tussen 10.00 uur en 12.30 uur.

Een antecedentenonderzoek kan onderdeel uitmaken van deze procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze procedure stellen we niet op prijs.