HOME  |  Ter inzage

Ter inzage

 • Vastgesteld bestemmingsplan de Thuishaven te Stellendam

  (14-10-2020)

  Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 24 september 2020 heeft vastgesteld het bestemmingsplan de Thuishaven te Stellendam als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1924.STDthuishaven-BP30 met de bijbehorende regels.

  Lees verder
 • Ontwerpbestemmingsplan Capelleweg 1 Oude-Tonge

  (14-10-2020)

  Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 14 oktober 2020 het ontwerpbestemmingsplan Capelleweg 1 Oude-Tonge, zoals vervat in NL.IMRO.1924.OTCapelleweg1-BP20 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

  Lees verder
 • Kennisgeving beschikking Henk Netten Oud IJzer en Metaalhandel B.V. (9999188550)

  (14-10-2020)

  Reguliere voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  Lees verder
 • Kennisgeving beschikking Luinstra Bronbemaling B.V. (9999189917)

  (07-10-2020)

  Reguliere voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  Lees verder
 • Ontwerpbestemmingsplan Duivenwaardsedijk t.h.v. huisnummer 1 Nieuwe-Tonge

  (07-10-2020)

  Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 7 oktober 2020 het ontwerpbestemmingsplan Duivenwaardsedijk t.h.v. huisnummer 1 Nieuwe-Tonge, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1924.BP10562-0001 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

  Lees verder
 • Vastgesteld bestemmingsplan Hofdijksweg ong. Ouddorp

  (07-10-2020)

  Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 24 september 2020 heeft vastgesteld het bestemmingsplan Hofdijksweg ong. Ouddorp als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1924.BPHofdijkswegong-BP30 met de bijbehorende regels.

  Lees verder
 • Kennisgeving beschikking Van Groningen Sloopwerken B.V. (9999175370)

  (01-10-2020)

  Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben besloten de op

  29 augustus 2019 met kenmerk 9999103257_999965135 aan van Groningen Sloopwerken B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Oostplaatseweg 2, 3241 LV Middelharnis, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

  Lees verder
 • Ontwerpbestemmingsplan Boutweg 1-3 Den Bommel

  (30-09-2020)

  Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 30 september 2020 het ontwerpbestemmingsplan Boutweg 1-3 Den Bommel, zoals vervat in NL.IMRO.1924.SBBoutweg1en3-BP20 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

  Lees verder
 • Kennisgeving beoordeling noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage voor Grondbank Zuid-West Nederland (9999189352)

  (30-09-2020) Lees verder
 • Ontwerpbestemmingsplan Prutweg 6-8 Sommelsdijk

  (23-09-2020)

  Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 23 september 2020 het ontwerpbestemmingsplan'Prutweg 6-8' (zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1924.SMDprutweg6en8-BP20), het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en het besluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder gedurende zes weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

  Lees verder
 • Ontwerpwijzigingsplan Prutweg 6-8 Sommelsdijk

  (23-09-2020)

  Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee maken, overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan 'Prutweg 6-8' (zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1924.SMDprutwegJvdV-WP20), het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en het besluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder in ontwerp ter inzage wordt gelegd.

  Lees verder
 • Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid) milieu Philipshoofjesweg 77 Dirksland

  (23-09-2020)

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 3.10 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit bouwen/planologische afwijking/milieu voor Dirksland, Philipshoofjesweg 77: het realiseren van twee mestzakken.

  Lees verder
 • Kennisgeving beoordeling noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage voor Henk Netten Oud IJzer en Metaalhandel B.V. (9999169225)

  (23-09-2020)

  Wet milieubeheer

  Onderwerp

  Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee hebben op 19 maart 2020 een verzoek ontvangen om te beoordelen of een milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld voor Henk Netten Oud IJzer en Metaalhandel B.V., Delta Industrieweg 2, 3251 LX Stellendam. De voorgenomen activiteiten betreffen het oprichten van een inrichting voor het opslaan van afvalstoffen bestaande uit: ferro en non-ferro metalen, kabels, wit- en bruingoed, loodzuur accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Daarnaast vindt bewerking plaats van oud ijzer en metaal in de vorm van snijbranden, slijpen en knippen. Kunststof kabels worden gestript. Er worden geen gevaarlijke afvalstoffen bewerkt. De maximale opslagcapaciteit van schroot op enig moment is 2.000 ton.

  Lees verder
 • Kennisgeving beschikking International Slop Disposal B.V. (9999175366)

  (23-09-2020)

  Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  Onderwerp

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben besloten de op

  29 augustus 2019, met kenmerk 9999103231_9999651374, aan International Slop Disposal B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Meester Snijderweg 5, 3251 LJ  Stellendam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

  Lees verder
 • Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid) in afwijking van het bestemmingsplan Bouwdijk 25 Melissant

  (16-09-2020)

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat in afwijking van het bestemmingsplan, gelet op de artikelen 2.10 en 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit bouwen/planologische afwijking voor het uitbreiden en vernieuwen kapconstructie woning Bouwdijk 25 in Melissant.

  Lees verder
 • Verleende omgevingsvergunning in afwijking van bestemmingsplan en afgegeven verklaring van geen bedenkingen (uitgebreid) Eikenhof Ouddorp

  (16-09-2020)

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat in afwijking van het bestemmingsplan, gelet op de artikelen 2.10 en 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit bouwen/planologische afwijking voor het bouwen van 14 woningen Eikenhof 1 t/m 8 en 11 t/m 16 in Ouddorp.

  Lees verder
 • Kennisgeving ontwerpbeschikking Hylife Innovations B.V. (9999137860)

  (08-04-2020)

  Uitgebreide voorbereidingsprocedure - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  Onderwerp

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben op 24 september 2019 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Hylife Innovations B.V. voor de inrichting aan De Redoute 1 te Stad aan het Haringvliet.

  Lees verder
 • Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid) milieu Oostplaatseweg 2b Middelharnis

  (25-03-2020)

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 3.10 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit bouwen/milieu voor het bouwen van een werkplaats met kantoor, het plaatsen van een keerwand als geluidwering en het aanleggen van een inrit op het perceel Oostplaatseweg 2b in Middelharnis.

  Referentienummer: Z/19/156916

  Lees verder
 • Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid) in afwijking van het bestemmingsplan Oudelandseweg 70, Ouddorp

  (26-02-2020)

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat in afwijking van het bestemmingsplan, gelet op de artikelen 2.10 en 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit bouwen/planologische afwijking voor het realiseren van een eventing terrein met schuilstal op het perceel Oudelandseweg 70 in Ouddorp.

  Lees verder
 • Voorgenomen verlening omgevingsvergunning brandveilig gebruik Essenlaan (woonzorgcommplex) Dirksland

  (29-01-2020)

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat het voornemen bestaat een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruik van het woonzorgcomplex Essenlaan 101 t/m 257 (oneven nummers) in Dirksland.

  Lees verder
 • Voorgenomen verlening omgevingsvergunning (uitgebreid) Havendijk 16 Ooltgensplaat

  (15-01-2020)

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat het voornemen bestaat om omgevingsvergunning te verlenen voor

  Activiteit bouwen en monument:

  • Ooltgensplaat, Havendijk 16: herstel balconnettes en schietgaten geschutstoren en reconstructie en vervanging loopbruggen, referentienummer: Z/19/155297
  Lees verder
 • Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik Juliana van Stolberglaan 19a Middelharnis

  (08-01-2020)

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 2.1 lid 1 onder d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 2.2 van het Besluit omgevingsrecht, een omgevingsvergunning is verleend voor het brandveilig gebruik van Juliana van Stolberglaan 19a in Middelharnis (peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang).

  Lees verder
Archief

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis