HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen

Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen

 • Wat is het?

  Scholen kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen voor huisvestingsvoorzieningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het betalen van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen.

  Schoolbesturen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen bij de gemeente een verzoek indienen voor de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen. Deze staan vermeld in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Goeree-Overflakkee.

  U kunt bij voorzieningen onder meer denken aan (permanente of tijdelijke) nieuwbouw en uitbreiding van scholen, maar ook aan een eerste inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket (OLP).

  Daarnaast kunnen ook spoedvoorzieningen worden aangevraagd. Hiervoor komen alleen voorzieningen in aanmerking die vooraf niet te voorzien waren.

 • Hoe werkt het?

  Schoolbesturen kunnen jaarlijks voor 1 februari een voorziening in de onderwijshuisvesting aanvragen.

  Aanvragen worden onderscheiden in aanvragen voor:

  • het programma
  • spoedvoorzieningen
  • bouwvoorbereiding

  Op spoedaanvragen wordt een zware en stringente toets uitgevoerd, omdat deze procedure alleen is bedoeld voor calamiteiten (onvoorziene zaken die onmiddellijk moeten worden opgelost). Volgens artikel 76i van de Wet op het Voortgezet Onderwijs moeten deze aanvragen worden afgewezen wanneer de mogelijkheid bestaat de aanvragen via de normale procedure te behandelen.

  Per type aanvraag en per gebouw wordt gevraagd een apart formulier in te dienen. Zo ontstaat voor de gemeente optimale duidelijkheid over hetgeen het schoolbestuur (bevoegd gezag) in één bouwsituatie of bij een gebouw wenst te realiseren.

  Voor 31 december wordt er een besluit genomen door het college van burgemeester en wethouders.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u een aanvraag indienen dan raden wij u ten zeerste aan om hierover vooroverleg te plegen met de gemeente. Voor het maken van een afspraak en voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 14 0187.

  U vraagt de vergoeding aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • waarom u de vergoeding wilt
  • wat u met het geld gaat doen
  • de grootte en het soort huisvesting
  • een schatting van de kosten

  De aanvraag en de bijlagen moeten vóór 1 februari bij de gemeente worden ingediend.

  Vergoeding huisvestingsvoorzieningen online aanvragen

 • Extra informatie

  Het invullen van het (digitale) aanvraagformulier

  Gevraagde voorziening
  In het onderdeel 'gevraagde voorziening' kunnen verschillende met elkaar verband houdende voorzieningen tegelijk worden aangekruist.

  Gebouw(deel)nummer
  Het gebouw(deel)nummer wordt gevraagd omdat de gemeente in haar gegevensbestanden voorlopig de nummers van OC&W/cfi handhaaft.

  Overleg gegevens
  Achter elke gevraagde voorziening (ook bij de aanvraag voor bouwvoorbereiding) is door middel van een codering (letters) aangegeven welke gegevens overlegd moeten worden.

  Codering benodigde gegevens 

  1. Beschikkingen van de Minister van OC&W inzake stichting van school of afdeling.
  2. Prognose voor ten minste vijftien jaar bij permanente bouwaard.
  3. Prognose voor tenminste vier jaar bij tijdelijke bouwaard.
  4. Bouwkundige opname volgens het formulier 'bouwkundige opname'.
   a. voor onderhoud en constructiefouten: desbetreffende element(en);
   b. voor vervangende bouw: alle gebouwelementen.
  5. Kostenraming
  6. (Eventueel) na bouwvoorbereiding: bouwplan en bouwbegroting.
  7. Opgave van aantal groepen waarvoor medegebruik wordt gewenst en - indien bekend - gebouw waarin medegebruik wordt gewenst.
  8. Aard van de schade, aard van de bijzondere omstandigheden en - bij inbraak - aangifte bij de politie.
  9. Opgave noodzaak en aantal lestijden gebruik.
  10. Indien van toepassing: opgave (voorgenomen) herschikkingen (fusies/opheffingen/verplaatsingen, e.d.).
    
Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis