Trouwen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het huwelijk (trouwen) is een verbintenis tussen twee personen die tot stand komt doordat zij een verklaring afleggen tegenover de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

De rechten in uw relatie, bijvoorbeeld pensioen en erfenis worden door een huwelijk bij wet vastgesteld. Een huwelijk is mogelijk tussen zowel man en vrouw als tussen twee mensen van hetzelfde geslacht.

Kosteloos trouwen

Op maandag om 09.30 uur en 09.45 uur is er gelegenheid om kosteloos te trouwen in het gemeentehuis. De ruimte voor een kosteloos huwelijk/partnerschapsregistratie is beperkt. Hierbij kunnen naast het bruidspaar maximaal 4 getuigen en 4 genodigden aanwezig zijn!

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)

Bij de gemeente Goeree-Overflakkee zijn meerdere buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand in dienst die huwelijken voltrekken. Als u voorkeur heeft voor één van deze ambtenaren, dan kunt u dat doorgeven aan de gemeente. Bij het indelen proberen wij daar rekening mee te houden. Het kan overigens wel zo zijn dat de ambtenaar van uw voorkeur niet beschikbaar is. Ongeveer drie weken voor de datum van het huwelijk neemt uw babs contact met u op. De babs overlegt samen met u uw wensen voor deze belangrijke gebeurtenis en zorgt voor een persoonlijke noot. Bij kosteloze huwelijken is dit niet van toepassing.

Eenmalige of ‘eigen' BABS

Naast de vaste BABS-en kan ook iemand speciaal benoemd worden voor het sluiten van uw huwelijk. Deze persoon moet dan reeds benoemd zijn als BABS en beëdigd zijn door de rechtbank. Alleen personen die al werkzaam zijn als BABS komen hiervoor in aanmerking. Het aanvraagformulier vindt u onder het tabje "PDF formulieren"

Trouwlocaties

In de gemeente Goeree-Overflakkee kunt u op het gehele grondgebied trouwen of uw partnerschap laten registreren. U kunt dus ook zelf op zoek gaan naar een bijzondere trouwlocatie in onze gemeente. De gekozen locatie dient aan diverse criteria te voldoen.

De gemeente beschikt over meerdere 'vaste' trouwlocaties waar huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties kunnen plaatsvinden. Wilt u op een andere locatie binnen de gemeente trouwen dan dient u minimaal twaalf weken voor de huwelijksvoltrekking/ partnerschapsregistratie een verzoek in te dienen. Het aanvraagformulier vindt u onder het tabje "PDF-formulieren" bij het product trouwlocaties.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voorwaarden

 • U en uw partner zijn beiden meerderjarig. Als u of uw partner jonger is dan 18 jaar en u wilt trouwen, neem dan contact op met de gemeente;
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • U heeft een (trouw)datum en (trouw)locatie gereserveerd;
 • U moet melding doen van het voorgenomen huwelijk. Na de melding kunt u na minimaal veertien dagen trouwen. Het meldingsformulier is één jaar geldig. De melding van uw voorgenomen huwelijk kunt u rechtstreeks doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u wilt trouwen;
 • U heeft minimaal twee en maximaal vier getuigen. De getuigen dienen meerderjarig te zijn.

Let op: bij het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk heeft u géén getuigen nodig.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Als u wilt trouwen dan is het belangrijk dat u eerst een datum, tijdstip en een locatie bepaalt. U kunt alléén telefonisch een datum, tijdstip en locatie reserveren. Nadat de afspraak is vastgelegd ontvangt u de documenten die nodig zijn voor de melding (voorheen ondertrouw) van uw voorgenomen huwelijk.

Melding van uw voorgenomen huwelijk (ondertrouw)

Een melding van een voorgenomen huwelijk moet u rechtstreeks doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u wilt trouwen; 
Als u beiden niet in Nederland woont en u en/of uw partner de Nederlandse nationaliteit bezit, moet u dit in de gemeente Den Haag doen. De melding kunt u voorlopig, in gemeente Goeree-Overflakkee, alleen persoonlijk doen.

Als u melding hebt gedaan van uw voorgenomen huwelijk kunt u na minimaal veertien dagen trouwen. De melding is één jaar geldig nadat deze door beiden is afgelegd.

Na de voltrekking van het huwelijk ontvangt de gemeente waar u en uw partner staan ingeschreven een kennisgeving van het gesloten huwelijk, zodat dit kan worden ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Wat heeft u nodig voor de melding van uw voorgenomen huwelijk?

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en uw partner.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw getuigen (minimaal 2 maximaal 4).

Tot voor kort was de ambtenaar van de burgerlijke stand verplicht om een aantal documenten van u te vragen. In principe hoeven er vanaf 1 september 2015 geen bewijsstukken meer te worden overgelegd, uw persoonsgegevens zijn veelal geregistreerd in de Basisregistratie Personen. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal uw verklaring moeten toetsen. Daar waar twijfel bestaat zal de ambtenaar van de burgerlijke stand om aanvullende documenten moeten vragen, zoals een nooit eerder getoonde buitenlandse geboorteakte of een bewijs van echtscheiding uit het buitenland.

Bent u en/of uw partner in het buitenland geboren? Heeft u en/of uw partner in het buitenland gewoond? Heeft u en/of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? Bent u en/of uw partner gescheiden in het buitenland? Dan moet u nog steeds documenten overleggen. Neem dan altijd contact op met een van onze medewerkers.

Documenten uit het buitenland die niet in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal zijn opgesteld, moeten door een beëdigd vertaler zijn vertaald. Documenten uit bepaalde landen moeten voorzien zijn van een apostille of gelegaliseerd zijn.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk bedraagt:

Gemeentehuis

 • op maandag om 09.30 uur en 09.45 uur: kosteloos

Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis

 • van maandag tot en met vrijdag:   € 375,00 (in 2020 € 385,00)
 • zaterdag:                                       € 585,00 (in 2020 € 600,00)

Op alle andere locaties

 • van maandag tot en met vrijdag:  € 535,00 (in 2020 € 545,00)
 • zaterdag:                                      € 745,00 (in 2020 € 760,00)

Overige tarieven

 • trouwboekje: € 41,50  (in 2020 € 42,50)
 • voor het aanwezig zijn van een medewerker van het gemeentehuis als getuige bij een huwelijk: € 45,50 (per getuige) (in 2020 € 46,50).
 • voor het op aanvraag benoemen van een bijzondere ambtenaar burgerlijke stand (babs) voor één dag € 79,00 (in 2020 € 80,00)

Bovenstaande prijzen zijn de kosten die door de gemeente wordt berekend. Het is mogelijk dat andere locaties zelf een aanvullend tarief rekenen voor huur locatie en inzet personeel. Informeer hiervoor bij de gekozen locatie.

Een aantal voorbeelden:

 • Raad en Polderhuis € 125,00
 • Toren van Goedereede € 200,00
 • De Overkant vanaf € 175,00
 • Diekhuus: zaalhuur op aanvraag
U vindt hier informatie over: "Extra informatie"

Extra informatie

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. De omzetting van een partnerschapsregistratie naar een huwelijk kan worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van elke gemeente.

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden regelt u bij een notaris, niet bij de gemeente. Een notaris legt de huwelijkse voorwaarden vast in een akte en schrijft de akte in bij het openbaar huwelijksgoederenregister. Daarna kunt u uw huwelijk bij de gemeente laten voltrekken.

Ook voor een geregistreerd partnerschap kunt u 'huwelijkse voorwaarden' laten vastleggen.

Als u trouwt geldt er automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Lees ook de uitleg op rijksoverheid.nl of on de voorlichtingsfolder gewijzigd huwelijksvermogensrecht

Let op: het is niet toegestaan in of bij de locatie, confetti, rijst, (droog-)bloemetjes e.d. te strooien. Wilt u dit ook aan uw gasten laten weten, eventuele schoonmaakkosten worden u in rekening gebracht.

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking over dit product, de website of iets anders waar de gemeente een rol in speelt? Neem dan contact op met het Callcentrum. Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0187, maar u kunt ook gebruikmaken van het contactformulier.

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis