HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Eén van de maatregelen van het economisch noodpakket in verband met de coronacrisis is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Dit is een regeling voor zelfstandigen. De regeling voorziet in algemene bijstand voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ook kan een lening voor bedrijfskapitaal worden verstrekt. De Tozo wordt uitgevoerd door gemeenten.

Voor wie onder welke voorwaarden?

Kijk op https://www.krijgiktozo.nl/ of u in aanmerking kunt komen voor ondersteuning op basis van de Tozo-regeling.

Algemene bijstand voor levensonderhoud

 • Inkomen zelfstandige aanvullen tot bijstandsniveau voor maximaal 3 maanden door coronacrisis.
 • Geen kostendelersnorm.
 • Inkomen partner en vermogen buiten beschouwing.
 • Zijn beide partners ondernemer, dan kan het inkomen van de meestverdienende partner worden vrijgelaten.
 • Uitkering kan om niet worden verstrekt voor maximaal 3 aaneengesloten maanden in de periode maart t/m augustus 2020. Dit als de aanvraag is ingediend voor 1 juni 2020.

Uitkering voor bedrijfskapitaal

 • Er moet sprake zijn van een liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.
 • Een lening van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.
 • Geen eis van levensvatbaarheid van het bedrijf.

Beslissen

Beslissen op basis van Tozo kan sinds de vaststelling van de AMvB Tozo per 21 april 2020. Voor een uitkering algemene bijstand kunnen voorschotten worden verstrekt op grond van artikel 4:95 Awb en artikel 52 Participatiewet.

Inlichtingenplicht

Inlichtingenplicht artikel 17 Participatiewet geldt. Bij fraude moet het college terugvorderen en een boete opleggen. Wanneer u een aanvraag heeft gedaan, ontvangt u t.z.t. een formulier om uw inkomsten door te geven.

U dient de aanvraag in via DigiD. Nadat u de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een bevestigingsmail. Mocht dat niet het geval zijn, dan is er iets fout gegaan en kunt het beste even contact met ons opnemen via tozo@goeree-overflakkee.nl.

Tijdelijke ondersteuning zelfstandigen aanvragen

Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij telefonisch contact met u op. Door het grote aantal aanvragen kan dat enkele werkdagen duren.

Landelijke regelingen

De overheid heeft een economisch steunpakket met regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Voor deze regelingen en de laatste informatie kunt u het beste kijken op de website van de Kamer van Koophandel. Om na te gaan voor welke regelingen u in aanmerking komt kunt u kijken op www.coronacalculator.nl.

U vindt hier informatie over: "Tozo 2"

Tozo 2

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus.

Als u nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet uw Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Tozo 2 kunt u vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Het aanvraagformulier voor de verlenging van de Tozo-uitkering is vanaf 1 juni 2020 beschikbaar op onze website.

Welke voorwaarden gelden voor Tozo 2

Net als de Tozo 1 kent de Tozo 2 versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

 • Er geldt geen vermogenstoets
 • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming
 • De kostendelersnorm wordt niet toegepast
 • Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval.

De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus. Heeft u al een Tozo 1 uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een Tozo 2 uitkering aanvragen voor juli en augustus. Als uw Tozo 1 uitkering nog tot en met juli loopt is een Tozo 2 uitkering mogelijk voor de maand augustus. Zoals gezegd geldt voor de Tozo 2 uitkering wel de partnerinkomenstoets.

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 euro. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen beroep doen op een lening.

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis