HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

 • Tozo 3

  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een derde vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo 2) die eind september afgelopen is, is met zes maanden verlengd tot en met 31 maart 2021 (Tozo 3). De voorwaarden voor de toekenning van Tozo 3 zijn gelijk aan de voorwaarden van Tozo 2.

  Als u nu gebruik maakt van de Tozo uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet uw Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

  Tozo 3 kunt u vanaf 1 oktober tot met 31 maart 2021 aanvragen.  De Tozo-3 uitkering kan voor maximaal 6 kalendermaanden en uitsluitend over hele kalendermaanden worden toegekend.

  Aanvraag Tozo 3 met terugwerkende kracht

  Tozo 3 kan, in afwijking van Tozo 1 en Tozo 2, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden toegekend. De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende vanaf maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Wanneer u bijvoorbeeld op 15 november een aanvraag indient, kan de uitkering levensonderhoud – indien noodzakelijk – maximaal met terugwerkende kracht worden toegekend vanaf 1 oktober 2020. Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan deze maximaal worden toegekend vanaf 1 december 2020. Het is met ingang van 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

  Na 31 maart 2021 is géén aanvraag voor een uitkering levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal in het kader van Tozo-3 meer mogelijk.

  Welke voorwaarden gelden voor Tozo 3

  Net als de Tozo 1 en Tozo 2 kent Tozo 3 versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen:

  • Er geldt geen vermogenstoets
  • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming
  • De kostendelersnorm wordt niet toegepast, wel telt het inkomen van de partner mee als gezinsinkomen, de partnerinkomenstoets (dit was bij Tozo 1 niet het geval)

  De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 3 uitkering levensonderhoud.

  Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van € 10.157,00. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen beroep doen op een lening. De eerder aan u verstrekte lening(en) onder Tozo-1 en 2 worden bij elkaar geteld. De maximale lening in de gehele Tozo-periode mag niet meer bedragen dan € 10.157,00.

  Voor een soepele en snelle toekenning van uw uitkering verzoeken wij u om de eerder aangeleverde gegevens, zoals bankpas en kopie identiteitsbewijs ook bij deze aanvraag te voegen.

  Aanvraag Tozo 3 online indienen

 • Tozo 1

  U kunt geen aanvraag voor de Tozo 1- of Tozo 2-regeling meer indienen. 

  Eén van de maatregelen van het economisch noodpakket in verband met de coronacrisis is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Dit is een regeling voor zelfstandigen. De regeling voorziet in algemene bijstand voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ook kan een lening voor bedrijfskapitaal worden verstrekt. De Tozo wordt uitgevoerd door gemeenten.

  Voor wie onder welke voorwaarden?

  Kijk op https://www.krijgiktozo.nl/ of u in aanmerking kunt komen voor ondersteuning op basis van de Tozo-regeling.

  Algemene bijstand voor levensonderhoud

  • Inkomen zelfstandige aanvullen tot bijstandsniveau voor maximaal 3 maanden door coronacrisis.
  • Geen kostendelersnorm.
  • Inkomen partner en vermogen buiten beschouwing.
  • Zijn beide partners ondernemer, dan kan het inkomen van de meestverdienende partner worden vrijgelaten.
  • Uitkering kan om niet worden verstrekt voor maximaal 3 aaneengesloten maanden in de periode maart t/m september 2020. Dit als de aanvraag is ingediend voor 1 juni 2020.

  Uitkering voor bedrijfskapitaal

  • Er moet sprake zijn van een liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.
  • Een lening van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.

  Inlichtingenplicht

  De inlichtingenplicht op grond van artikel 17 Participatiewet geldt ook voor de Tozo1-regeling. Bij constatering van fraude moet het college de uitkering terugvorderen en een boete opleggen.

  Wanneer u een aanvraag heeft gedaan op grond van de Tozo-regeling en aan u is een uitkering voor levensonderhoud toegekend, dan dient u uw inkomsten uit uw bedrijf en de overige inkomsten in de periode van toekenning aan ons door te geven.

  Daarvoor vult u het formulier ‘opgave maandelijkse inkomsten’ in.

  Tozo3

  Als u vanaf 1 oktober 2020 algemene bijstand voor levensonderhoud of een bedrijfskapitaal wilt aanvragen, dan kunt u dit doen op grond van de regelgeving van de Tozo3-regeling.

  Informatie over deze regeling en het aanvraagformulier vindt u bij ‘Tozo3’.

 • Tozo 2

  U kunt sinds 1 oktober 2020 geen aanvraag voor de Tozo 2-regeling meer indienen. 

  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus.

  Als u nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet uw Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

  Tozo 2 kunt u vanaf 2 juni tot met 30 september aanvragen. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. 

  Welke voorwaarden gelden voor Tozo 2

  Net als de Tozo 1 kent de Tozo 2 versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

  • Er geldt geen vermogenstoets
  • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming
  • De kostendelersnorm wordt niet toegepast
  • Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval.

  De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

  De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni tot en met september 2020. Heeft u al een Tozo 1 uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een Tozo 2 uitkering aanvragen voor juli, augustus en september. Als uw Tozo 1 uitkering nog tot en met juli loopt is een Tozo 2 uitkering mogelijk voor de maanden augustus en september. Zoals gezegd geldt voor de Tozo 2 uitkering wel de partnerinkomenstoets.

  Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van  € 10.157,00. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen beroep doen op een lening

 • Opgave maandelijkse inkomsten

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis