HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Gemeentelijke subsidie

Gemeentelijke subsidie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente Goeree-Overflakkee kent op basis van de Algemene Subsidieverordening de volgende subsidiesoorten:

  • kernsubsidie
  • projectsubsidie
  • prestatiesubsidie (structurele subsidie)
  • subsidie groenblauwe schoolpleinen

Voor achtergrondinformatie over de diverse subsidiemogelijkheden verwijzen wij u naar de Algemene Subsidieverordening en de subsidieregelingen:

In de subsidieregelingen wordt aangegeven binnen welke termijn u een aanvraag kunt indienen, welke documenten u dient toe te voegen bij uw aanvraag en eventuele andere verplichtingen.

Aanvraagformulieren

De aanvraagformulieren kunt u bij het kopje PDF-formulieren downloaden. 

Beleidsdocumenten en informatiefolders

Openbaar subsidieregister

Alle subsidies staan gepubliceerd in het openbaar subsidieregister.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Wilt u een subsidie aanvragen? Dan dient u gebruik te maken van een aanvraagformulier (zie kopje PDF-formulieren hieronder). We kennen verschillende formulieren voor de diverse subsidiesoorten. In het formulier vindt u precies terug wat u moet indienen. U kunt uw aanvraagformulier, inclusief bijlagen, met een begeleidende brief aanbieden aan het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee.

Heeft u vragen over het gebruik van het aanvraagformulier of de documenten die van u gevraagd worden? Neem dan gerust contact op met onze Contactfunctionaris Verenigingen via het contactformulier van de gemeente of telefonisch via nummer 14 0187.

Welke documenten u moet inleveren hangt af van de subsidiesoort die u aanvraagt. Controleert u hiervoor altijd het aanvraagformulier: hierop staat precies aangegeven wat u moet indienen.

De afhandeling van uw subsidieaanvraag hangt af van de soort subsidie die u aanvraagt. Ook de indieningstermijn is afhankelijk van het soort aanvraag. U kunt dit terugvinden in de subsidieregelingen.

Het kan voorkomen dat uw aanvraag tijdig is ontvangen, maar dat deze niet compleet is of dat wij aanvullende gegevens van u vragen. Wij geven u dan een hersteltermijn om de ontbrekende stukken toe te zenden.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De afhandeling van uw subsidieaanvraag hangt af van de soort subsidie die u aanvraagt.

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis