HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Starterslening

Starterslening

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Met de starterslening biedt de gemeente starters op de woningmarkt de mogelijkheid om de woonlasten van hun eerste koopwoning te verlagen. Daarmee is het voor starters makkelijker om een eigen woning te kopen.  

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maximale bedrag dat op basis van het inkomen bij de bank kan worden geleend volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De hoogte van de Starterslening hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Voor de verlening van de Starterslening heeft de gemeente een deelnemingsovereenkomst gesloten met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en een fonds geopend waaruit de leningen worden voldaan. SVn verstrekt de Starterslening namens de gemeente. SVn behandelt ook de aanvraag voor een Starterslening en verzorgt de verdere afhandeling en de administratie van de lening. U leent dus via SVn geld van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Aantrekkelijke lening

De Starterslening is een aantrekkelijke lening. De lening heeft een rentevaste periode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar. De hoogte van de rente en het aflossingsbedrag voor de Starterslening is afhankelijk van uw toetsingsinkomen. Het is mogelijk dat u de eerste 3 jaar helemaal geen rente en aflossing voor de Starterslening hoeft te betalen. Na 3 jaar, en vervolgens elke 3 jaar tot het 15e jaar, vindt er een nieuwe toets plaats. Na de toets gaat u een maandlast betalen die bij uw inkomen past. Wanneer uw inkomen in de voorgaande 3 jaar niet is veranderd dan blijft de maandlast onveranderd. Ook als u de eerste 3 jaar niets voor de Starterslening hoefde te betalen.

Voorwaarden

De voorwaarden om in de gemeente Goeree-Overflakkee voor een Starterslening in aanmerking te komen zijn:

 • U bent in de gemeente Goeree-Overflakkee woonachtig (u staat ingeschreven bij de gemeente) en bent verblijfsgerechtigd.
 • U bent meerderjarig, maar niet ouder dan 35 jaar.
 • U bent de toekomstige eigenaar van de woning waarvoor de lening wordt aangevraagd.
 • U bent niet eerder eigenaar geweest van een woning.
 • U bewoont op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning (het huishouden dat de Starterslening aanvraagt en verkrijgt, zal de huurwoning ook daadwerkelijk vrij moeten maken voor nieuwe verhuur).
  of
 • U bent inwonend en hebt niet eerder zelfstandig gewoond.
 • De kosten van de nieuwe of bestaande woning die wordt aangekocht zijn niet hoger dan € 220.000 (inclusief kosten koper).
 • De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,.

Looptijd

De looptijd van de Starterslening bedraagt 30 jaar, ongeacht de hoofdsom van de lening.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 1. Bij een aanvraag starterslening moet een toewijzingsbrief van de gemeente gevoegd worden. Neem contact op met de heer Breen van de gemeente voor het aanvragen van deze brief.
 2. Zodra u de toewijzingsbrief van de gemeente heeft ontvangen vraagt de starterslening aan via de website van het Stimuleringsfonds.
U vindt hier informatie over: "Extra informatie"

Extra informatie

Hoogte Starterslening

Een huis kopen dat onbetaalbaar lijkt; dat lukt soms tóch dankzij de Starterslening. De naam zegt het al: de Starterslening is bedoeld voor een eerste koophuis. Met zo’n lening overbrugt u het verschil tussen de prijs van het huis dat u wilt kopen (inclusief bijkomende kosten) en het bedrag dat u maximaal kunt lenen. Hiervoor zijn de normen van de Nationale Hypotheek Garantie uitgangspunt. De Starterslening is altijd een aanvulling op uw normale hypotheek. Omdat uw gemeente of provincie het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk starters een kans hebben op de koopwoningmarkt, kunt u wellicht in aanmerking komen voor een Starterslening. De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van uw gemeente of provincie.

Gunstige voorwaarden

De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en heeft een looptijd van 30 jaar. De eerste drie jaar betaalt u geen rente en aflossing over de Starterslening, daarna wel, tenzij u nog niet kunt betalen. U kunt dan bij SVn een hertoets aanvragen. Verder kan de Starterslening altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij afgelost worden. Ook onder de nieuwe hypotheekregels is de Starterslening fiscaal aftrekbaar. SVn hanteert als toetsrente de door geldverstrekkers gepubliceerde 10-jaars rentetarieven voor hypothecaire geldleningen met NHG om de hoogte van de Starterslening vast te stellen. Het rentepercentage dat zal gelden voor het bepalen van de maandtermijnen van de Starterslening, is het 15-jaars rentetarief van SVn. Wij hanteren de rentetarieven die gelden op het moment van ontvangst van uw aanvraag.

De koopstarter vraagt vervolgens bij een geldgever een eerste geldlening aan waarbij de rente ten minste 10 jaar vast dient te staan. In de praktijk is gebleken dat in vrijwel alle gevallen gekozen wordt voor een 10 jaar vaste rente bij de eerste geldgever. Hierdoor wordt er in sommige gevallen een hogere Starterslening verstrekt dan eigenlijk nodig is omdat de koopstarter meer kan lenen bij de eerste geldgever.

Om dit ongewenste effect zoveel mogelijk weg te nemen, zal SVn voor ontvangen aanvragen vanaf 1 april 2014 bij de aanvangstoets niet langer de 15 jaar vaste rente van SVn als uitgangspunt nemen voor het bepalen van de betaalcapaciteit van de aanvrager, maar een rentetarief, dat wordt vastgesteld op basis van de door de banken gepubliceerde rente voor 10 jaar vaste leningen.

Deze wijziging heeft tot gevolg dat het bedrag van de toegekende Starterslening, gezien de huidige rentestand, op dit moment lager wordt vastgesteld. De koopstarter kan steeds zijn toekomstige woning financieren, maar leent meer bij de eerste geldgever. Uiteraard binnen de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Een voordeel van deze nieuwe werkwijze is dat de Starterslening veel beter aansluit bij de werkelijke financieringsbehoefte van de koopstarter.

Ook na deze wijziging zal de meerderheid van de aanvragen het bedrag van de Starterslening worden begrensd door de in de gemeentelijke regeling vastgestelde maximum of door de grens van 20% van de verwervingskosten.

De rentevaste periode voor de Starterslening blijft ongewijzigd 15 jaar.

Hieronder geven wij een voorbeeld van de nieuwe rekenmethodiek.

Inkomen                            €    34.000,--
Verwervingskosten            €  169.500,--

Toetsrente 4,2%
Geoffreerde rente Starterslening 5,2%
Starterslening                                                €    23.737,--
Eerste hypotheek maximaal                          €  145.863,--
Totaal                                                            €  169.600,--

Meer informatie

Meer informatie over de starterslening en de SVn is te vinden op www.svn.nl. Bij de gemeente kan informatie worden ingewonnen bij de heer D. Breen, tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente (14 0187). 

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis