HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Rioolheffing

Rioolheffing

 • Wat is het?

  Hebt u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? U moet hier dan rioolheffing voor betalen. Met dit geld bekostigt de gemeente de kosten voor inzameling en transport van afvalwater. Ook de kosten voor het beheer van regenwater en grondwater worden gedekt door de rioolheffing.

  Voor alle informatie omtrent 

 • Wat moet ik doen?

  • U krijgt jaarlijks een aanslagbiljet voor de rioolheffing. De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt of u voor dat jaar de aanslag ontvangt. Bent u eigenaar van een pand en krijgt het in de loop van het jaar een andere eigenaar, dan heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij koop/verkoop door de notaris verrekend. Op het gemeentelijke aanslagbiljet staat binnen welke termijn en op welke wijze u moet betalen.
  • Bent u het niet met de aanslag eens? U kunt dan binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij het SVHW te Klaaswaal.
  • Informatie met betrekking tot uw aanslag(en) rioolheffing is verkrijgbaar bij het SVHW. Zie hiervoor www.svhw.nl
 • Wat kost het?

  De tarieven voor 2020 zijn als volgt:

  De eigenaar van een woning, betaalt € 201,00

  Eigenaren van niet-woningen betalen op basis van de WOZ-waarde. Zij betalen aan rioolheffing 0,0974% van de WOZ-waarde, waarbij niet meer wordt geheven dan
  € 969,20 per perceel.

  Voor recreatiewoningen en stacaravans die gelegen zijn op een recreatieterrein dat in eigendom is bij één eigenaar en dat als zodanig wordt geëxploiteerd betalen
  € 122,00.

 • Extra informatie

  De kosten van rioolonderhoud kunnen door verstoppingen hoog oplopen. Die verstoppingen ontstaan door het lozen van (vochtige toilet)doekjes, vet en andere zaken die niet in het riool thuishoren. Via de rioolheffing komen deze kosten weer terug bij de inwoners. Spring dan ook zuinig om met het riool! 

  In de gemeente Goeree-Overflakkee wordt de rioolheffing betaald in de vorm van een vast bedrag per (on)roerende zaak voor woningen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- of meerpersoonshuishoudens.

  Voor niet-woningen (bedrijven, verenigingen en instellingen) wordt de rioolheffing betaald in de vorm van een percentage van de Woz-waarde.
   

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis