HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Regiotaxi

Regiotaxi

 • Wat is het?

  De regiotaxi Goeree-Overflakkee is een vervoersvoorziening voor mensen die volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 van de gemeente een indicatie hebben gekregen voor vervoer. De regiotaxi rijdt op Goeree-Overflakkee en biedt van deur-tot-deur vervoer. Het vervoer wordt verzorgd met taxi’s of taxibusjes.

  Met de regiotaxi mag max.30 km gereisd worden. Algemene regel is: het start- of het eindpunt moet op Goeree-Overflakkee zijn.

  U kunt zeven dagen per week tussen 7.00 uur en 23.00 uur gebruikmaken van de regiotaxi. U kunt de regiotaxi bijvoorbeeld gebruiken voor bezoek aan familie of kennissen, boodschappen doen, ziekenbezoek of een avondje uit. Het kan voorkomen dat u in een woon-zorgcomplex woont of een verpleeghuis waarvan de voordeur te ver is gelegen naar uw kamer. De regiotaxi biedt u in dat geval de mogelijkheid van kamer naar kamer vervoer.

  Sommige gebruikers kunnen niet met anderen in een auto of busje reizen. Dan biedt de regiotaxi individueel reizen aan. Het is wel van belang dat het Team Zorg van de gemeente (Wmo) hiervan op de hoogte is. De scootmobiel mag alleen in de regiotaxi worden meegenomen als hiervoor een indicatie wordt verleend. Dit geldt alleen voor ritten verder dan 10 km. U kunt dit melden bij het Sociaal Meldpunt van de gemeente via telefoonnummer 14 0187, optie 1.

   Als er meer dan 30 km gereisd moet worden dan verzorgt Valys het taxivervoer. U kunt een aanvraag doen bij Valys via de website van Valys: www.valys.nl/aanvraagformulier, of via een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is via de gemeente. Op de aanvraag kunt u aangeven of u een gehandicaptenparkeerkaart, regiotaxi, scootmobiel of rolstoel via de gemeente heeft.

  Indien u die niet heeft dan kunt een u verklaring bij de gemeente opvragen middels een Meldingsformulier Wmo.

   Verdere info Valys:

  www.valys.nl

  telefoonnummer: 0900 – 9630

  Indien u nog meer informatie wilt over taxivervoer kunt u contact opnemen met het Sociaal Meldpunt van de gemeente via telefoonnummer 14 0187, optie 1.

  Melding Wmo indienen

 • Hoe werkt het?

  Wanneer komt u niet in aanmerking voor taxivervoer?

  • u bent in het bezit van een eigen auto
  • u kunt met het openbaar vervoer reizen
  • u moet incidenteel naar het ziekenhuis
  • u moet regelmatig naar het ziekenhuis en heeft via de zorgverzekering recht op ‘zittend vervoer’

  Reisgebied en kosten

  Per rit mag iedereen met een vervoerspas maximaal 30 kilometer tegen het Wmo-tarief met de regiotaxi reizen. Het vertrek- of eindpunt van de rit moet wel op Goeree-Overflakkee liggen. Het is niet toegestaan twee ritten achter elkaar boeken die samen de 30 kilometer overschrijden. Als de reisafstand meer bedraagt dan 30 kilometer, dan kan gebruik worden gemaakt van het bovenregionale vervoerssysteem VALYS (telefoonnummer 0900-9630 of www.valys.nl).

  Met de regiotaxi wordt de reis in kilometers berekend en afgerekend. Wmo-pashouders betalen een bijdrage die bestaat uit een instaptarief en een tarief per gereden kilometer. Kinderen tot vier jaar reizen gratis mee. De eigen bijdrage voor de rit kan in de taxi met betaald worden, liefst met gepast geld. De taxichauffeur heeft alleen wat kleingeld als wisselgeld. Bij het reserveren van een rit kunt u bij de Regiecentrale informeren wat de rit zal gaan kosten.

  Het is ook mogelijk om op rekening te rijden. Bij het rijden op rekening wordt maandelijks een bedrag van € 2,50 in rekening gebracht voor administratiekosten. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de Regiocentrale.

  Wmo-gebruikers mogen per jaar maximaal 1.500 kilometer tegen het Wmo- tarief reizen. Bij de toekenning van het maximaal aantal kilometers wordt rekening gehouden met andere vervoersmogelijkheden, zoals een scootmobiel of het openbaar vervoer. Per rit mag er maximaal één persoon met u meereizen. De meereizende persoon betaalt hetzelfde tarief als de pashouder. Indien (medische) begeleiding tijdens de rit noodzakelijk is, moet er altijd een begeleider meereizen. Deze begeleider reist gratis mee. U heeft hier wel een Wmo-indicatie voor nodig, die bij de gemeente kan worden aangevraagd.

  Bestellen van de Regiotaxi

  Voor het reserveren van de rit moet minimaal een uur voor de gewenste vertrektijd (maar liever eerder) contact worden opgenomen me de Taxicentrale via telefoonnummer:

   088 - 2358060

  Bij het bestellen van een regiotaxi moeten de volgende gegevens worden verstrekt:

  • naam
  • pasnummer (vervoerspas)
  • vertrektijd
  • plaats van vertrek
  • bestemming
  • aantal meereizende personen
  • eventueel hulpmiddel (bijvoorbeeld een rolstoel)
  • of gebruik gemaakt wil worden van de terugbelservice
  • of het wel of geen prioriteitsrit is
  • informatie over de eventuele terugreis

  U kunt uw rit ook online regelen door op onderstaande blauwe balk te klikken:

  Regiotaxi online bestellen

  Op het eiland is er een vervoersservice voor en door eigen inwoners:
  ANWB AutoMaatje Goeree-Overflakkee.

  ANWB AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren.

  www.zijngo.nl/automaatje-go

 • Wat moet ik doen?

  Als u met de Regiotaxi wilt gaan reizen dan dient u dat eerst te melden bij de gemeente. Dat kan online via de onderstaande knop of telefonisch via het Sociaal Meldpunt via telefoonnummer 14 0187, optie 1.

  Online taxipas aanvragen (via Wmo)

  Eerst wordt onderzocht of u in aanmerking komt voor deze vervoer met de Regiotaxi. Als u daarvoor in aanmerking komt, krijgt u een vervoerspas toegezonden. Deze vervoerspas heeft u nodig om te kunnen reizen met de Regiotaxi.

 • Klacht indienen

  Ondanks dat de afspraken rond het gebruik van de Regiotaxi zo zorgvuldig mogelijk worden nageleefd, kan het voorkomen dat u een klacht heeft over het vervoer.
  Als u klachten heeft over de Regiotaxi Goeree-Overflakkee, dan kunt u die online indienen via onderstaande knop of telefonisch via:
  088 – 2358060 (Regiecentrale)
  14 0187, optie 1. (gemeente)

  Online klacht indienen

  Het is van belang dat u uw klacht zo snel mogelijk doorgeeft.

 • Extra informatie

  Veiligheid

  U dient de aanwijzingen van de chauffeur op te volgen.

  • Het is verplicht om de veiligheidsgordels te gebruiken. Personen die weigeren de gordel te dragen worden niet vervoerd.
  • De klant mag bij het inrijden in de taxi in de rolstoel blijven zitten. Bij het inrijden van de scootmobiel mag u nooit blijven zitten. Dit in verband met de veiligheid. Als scootmobielreiziger dient u plaats te nemen op een reguliere zitplaats.
  • Kleine kinderen mogen worden meegenomen in een daartoe geschikt kinderstoeltje of –zitje, dat met de gordels op de achterbank kan worden vastgezet. De chauffeur kan hierbij helpen, maar u dient zelf voor het stoeltje of zitje te zorgen.
  • Een blindengeleide- of andersoortige hulphond reist gratis mee. Ook huisdieren in een tas of in een kooi, die op schoot van de reiziger vervoerd kunnen worden, worden gratis meegenomen. Andere (huis)dieren zijn niet toegestaan.
  • Naast eventuele hulpmiddelen mag maximaal één groot voorwerp als bagage worden meegenomen, zoals een tas, koffer of ander groot voorwerp. Deze bagage mag door zijn aard niet lastig, hinderlijk, gevaarlijk of verboden zijn, of aanleiding geven tot beschadiging of verontreiniging. Dit is ter beoordeling van de chauffeur.
  • Alle voertuigen zijn rook-, alcohol- en muziekvrij.
  • Alle rolstoelen die vervoerd worden met de rolstoeltaxi in het regiovervoer zijn verplicht om te voldoen aan de crashtest.

  Sticker rolstoel

  Aansprakelijkheid

  De vervoerder is niet aansprakelijk voor vermissing van goederen of gelden en ontstane schade aan bezittingen gedurende ritten van de Regiotaxi.

  Klacht regiotaxi

  Als u een klacht heeft over het vervoer met de regiotaxi kunt u die indienen met dit formulier:

  Klacht ten aanzien van regiotaxi indienen

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis