HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Wat is het?

  Onroerende-zaakbelasting (OZB) is in Nederland een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Tot 2006 werd er zowel een eigenarenbelasting opgelegd als een gebruikersbelasting. Vanaf 2006 is de gebruikersbelasting voor woningen komen te vervallen. Voor niet-woningen, zoals bedrijfspanden, geldt de gebruikersbelasting nog wel. Huurt u een bedrijfspand, dan moet u wel OZB betalen.

  De OZB is een zogenaamde 'tijdstipbelasting', waarbij uitsluitend de toestand per 1 januari bepalend is. Iedere wijziging nadien heeft geen invloed op de hoogte van de heffing.

 • Hoe werkt het?

  De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van de onroerende zaak en de gemeentelijke tarieven.

  • Waarde van de onroerende zaak: Het SVHW taxeert elk jaar woningen en andere onroerende zaken. De getaxeerde waarde geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd.
  • Gemeentelijke tarieven: De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de OZB, naar een percentage van de WOZ-waarde. De gemeenteraad stelt jaarlijks het percentage vast. De tarieven variĆ«ren per gemeente. Het is dus mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen, terwijl de waarde van hun pand even hoog is als de waarde van uw pand.

  Uitzondering op heffing OZB

  De gemeente heft OZB niet over alle onroerende zaken. Zo hoeft er geen OZB betaald te worden over onder andere openbare wegen, kerken en landbouwgrond.

 • Wat moet ik doen?

  U krijgt het aanslagbiljet van het SVHW te Klaaswaal. Daarin staat welke OZB u moet betalen. Ook staat in deze aanslag de getaxeerde waarde van uw pand vermeld.

  Het SVHW gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari uw pand verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij koop en verkoop verrekent de notaris dit met de koper .

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar het SVHW, ter attentie van de heffingsambtenaar. Het postadres van het SVHW is Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal

 • Wat kost het?

  De berekening van het door u te betalen bedrag aan OZB vindt plaats op basis van een percentage van de WOZ-waarde.

  Voor 2021 gelden de volgende percentages:

  • eigenaren woningen 0,10860%
  • gebruikers van niet-woningen 0,09614%
  • eigenaren van niet-woningen 0,13000%
 • E-formulier(en)

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis