HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Kinderopvang controle

Kinderopvang controle

 • Wat is het?

  Het is belangrijk dat een kindercentrum of gastouderlocatie van goede kwaliteit is. Als u een organisatie in de kinderopvang hebt, wordt uw locatie daarom ieder jaar gecontroleerd door een inspecteur van de Toezichthouder kinderopvang (GGD Rotterdam-Rijnmond).

 • Hoe werkt het?

  De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en controleert of:

  • uw pedagogische beleidsplan in de praktijk wordt nageleefd
  • er genoeg medewerkers aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang
  • de groepen niet te groot zijn
  • elke medewerker een verklaring omtrent gedrag (VOG) heeft
  • elke medewerker de juiste diploma's heeft
  • er sprake is van een veilige en gezonde opvanglocatie

  De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

  Voor ouders

  In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die bij start aan de wettelijke eisen voldoen. Hier vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kunt u nodig hebben als u kinderopvangtoeslag aanvraagt. Op de website van het LRK kunt u ook de GGD-rapporten downloaden.

 • Wat moet ik doen?

  U moet het inspectierapport van de toezichthouder kinderopvang op uw website plaatsen. Als u geen website hebt, moet u het rapport ter inzage leggen op een voor ouders en personeel toegankelijke plek.

 • Wat kost het?

  De kosten voor kinderopvang voor ouders zijn afhankelijk van de tarieven die de opvanginstellingen zelf hanteren én van wat ouders eventueel terug ontvangen van de Belastingdienst via de kinderopvangtoeslag.

  Aan het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie (mogen) nemen van een kinderopvangvoorziening, inclusief registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) zijn kosten (leges) verbonden. Leges worden ook geheven bij aanvragen tot exploitatie waarbij de toezichthouder kinderopvang een negatief advies geeft, waardoor geen exploitatie en inschrijving in het LRK volgt.

  Legestarieven in verband met opname in het LRK: 

  • Gastouder Opvang (GO): € 294,00
  • Gastouderbureau (GOB): € 1.135,00
  • Kinderdagverblijf (KDV): € 1.135,00
  • Buitenschoolse Opvang (BSO): € 1.135,00
 • Extra informatie

  Als u als ouder een klacht hebt over een organisatie in de kinderopvang, gaat u eerst met uw klacht naar de organisatie zelf. Als u geen reactie krijgt of uw klacht wordt niet serieus genomen, dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang

  Hebt u als ouder een conflict met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u uw klacht melden bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

 • PDF formulier(en)

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis