HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Gemeentelijke subsidie

Gemeentelijke subsidie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een subsidie heeft tot doel om diverse maatschappelijke activiteiten toegankelijk te maken voor de inwoners van de gemeente.

De gemeente Goeree-Overflakkee kent op basis van de Algemene Subsidieverordening de volgende subsidiesoorten:

  • kernsubsidie
  • projectsubsidie
  • prestatiesubsidie (structurele subsidie)

Voor achtergrondinformatie over de diverse subsidiemogelijkheden verwijzen wij u naar de Algemene Subsidieverordening en de subsidieregelingen:

In de subsidieregelingen wordt aangegeven binnen welke termijn u een aanvraag kunt indienen, welke documenten u dient toe te voegen bij uw aanvraag en eventuele andere verplichtingen.

Beleidsdocumenten en informatiefolders

Meer informatie over de subsidieregelingen, zoals beleidsdocumenten en informatiefolders vindt u onder het kopje Bijlagen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Wilt u een subsidie aanvragen? Dan dient u gebruik te maken van een aanvraagformulier (zie kopje PDF-formulieren hieronder). We kennen verschillende formulieren voor de diverse subsidiesoorten. In het formulier vindt u precies terug wat u moet indienen. U kunt uw aanvraagformulier, inclusief bijlagen, met een begeleidende brief aanbieden aan het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee.

Heeft u vragen over het gebruik van het aanvraagformulier of de documenten die van u gevraagd worden? Neem dan gerust contact op met onze Contactfunctionaris Verenigingen via het contactformulier van de gemeente of telefonisch via nummer 14 0187.

Welke documenten u moet inleveren hangt af van de subsidiesoort die u aanvraagt. Controleert u hiervoor altijd het aanvraagformulier: hierop staat precies aangegeven wat u moet indienen.

De afhandeling van uw subsidieaanvraag hangt af van de soort subsidie die u aanvraagt. Ook de indieningstermijn is afhankelijk van het soort aanvraag. U kunt dit terugvinden in de subsidieregelingen.

Het kan voorkomen dat uw aanvraag tijdig is ontvangen, maar dat deze niet compleet is of dat wij aanvullende gegevens van u vragen. Wij geven u dan een hersteltermijn om de ontbrekende stukken toe te zenden.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De afhandeling van uw subsidieaanvraag hangt af van de soort subsidie die u aanvraagt.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking over dit product, de website of iets anders waar de gemeente een rol in speelt? Neem dan contact op met het Callcenter. Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0187, maar u kunt ook gebruikmaken van het contactformulier.

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis