HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

 • Wat is het?

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

  Er zijn drie soorten kaarten.

  Bestuurderskaart

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
  • U kunt zelf auto rijden.

  Passagierskaart 

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
  • U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig.

  U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

  Rolstoelafhankelijk

  Wanneer u permanent aan een rolstoel gebonden bent komt u zonder meer in aanmerking voor een GPK (bestuurderskaart en/of passagierskaart). Om te bepalen of u permanent aan een rolstoel gebonden bent vindt in de meeste gevallen een geneeskundig onderzoek plaats.

  Afspraak maken

 • Hoe werkt het?

  U kunt een gehandicaptenparkeerkaart schriftelijk aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Maak hiervoor gebruik van het formulier: 'Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart' dat u kunt vinden onder het tabje PDF-formulieren. Bij de aanvraag dienen twee goedgelijkende pasfoto’s met achterop uw achternaam en geboortedatum bijgevoegd te worden. Op de achterzijde van pagina 1 van het aanvraagformulier kunt u uw medische beperkingen specifieker beschrijven.

  Informatie betreffende het medisch onderzoek door Argonaut

  Als u uw ingevulde aanvraagformulier opstuurt naar de gemeente, stuurt de gemeente uw aanvraag, als het een nieuwe aanvraag betreft, door naar Argonaut. Deze instantie verzorgt de indicatiestelling voor de gemeente. Een keuringsarts stelt vast of er sprake is van een beperking. De gemeente zorgt voor een keuring. U hoeft hiervoor dus zelf geen afspraak te maken. U ontvangt een schriftelijke/telefonische oproep voor de keuring van Argonaut. Een keuring duurt gemiddeld 20 minuten.

  Wat doet u bij verhindering (no show)?

  Als u door omstandigheden niet in de gelegenheid bent om op de keuring te verschijnen, dan verzoeken wij u dit 24 uur van tevoren te laten weten aan de keurende instantie. Anders worden hier kosten voor in rekening gebracht.

  Wanneer is een medisch onderzoek niet nodig?

  Als bij de gemeente voldoende medische gegevens over u bekend zijn (bijvoorbeeld van een aanvraag bij de WMO) dan is een keuring in sommige gevallen niet nodig. Bij verlenging is in bepaalde gevallen een hernieuwd medisch onderzoek ook niet noodzakelijk wanneer dit bij een eerder onderzoek is vastgesteld. De gemeente Goeree-Overflakkee bepaalt of een keuring wel of niet nodig is.

  Medisch onderzoek

  Het medisch onderzoek door Argonaut verloopt anders dan een medisch onderzoek zoals u dat gewend bent door uw huisarts of door een specialist. De arts van Argonaut beoordeelt aan de hand van uw verhaal uw medische situatie, de beperkingen die daarvan het gevolg zijn en daarmee uw mobiliteit (met name de mogelijkheid om te kunnen lopen). Dat betekent dat naast een gesprek, ook observatie van uw functioneren en eventueel een beperkt lichamelijk onderzoek kan plaatsvinden. Indien nodig zal de arts, met uw toestemming, informatie opvragen bij uw behandelaar(s).Wij verzoeken u om een overzicht lijst van uw medicijnen, of de medicijnen zelf mee te nemen naar het spreekuur van de arts.

  Hoe verder?

  De arts van Argonaut brengt advies uit aan de gemeente. Daarna ontvangt u een schriftelijke beslissing van de gemeente. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u daartegen bezwaar aantekenen.

  Heeft u bericht gehad dat de aangevraagde kaart aan u wordt verstrekt dan kunt u  de kaart persoonlijk afhalen op het gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis. Let op, de gemeente Goeree-Overflakkee werkt volledig op afspraak. Een afspraak maken kan heel eenvoudig digitaal via de website of telefonisch via het algemene nummer 14 0187.

  • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
  • De parkeerkaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
  • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Twee recente pasfoto's die voldoet aan de pasfoto-eisen
 • Wat kost het?

  • gehandicaptenparkeerkaart: € 35,00
  • medische keuring: € 83,00
  • no-show bij medische keuring: € 83,00
  • intrekken aanvraag € 27,00
  • medische keuring inclusief huisbezoek: € 152,00
  • weigering GPK € 15,00 (exclusief kosten medische keuring)

  Houdt u er rekening mee dat de kosten voor de medische keuring ook in rekening worden gebracht als uw aanvraag wordt afgewezen.

 • Hoe lang duurt het?

  De afhandeltijd van een aanvraag gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 40 werkdagen na indiening.

 • Extra informatie

  Aanvraag intrekken

  Na twee afzeggingen voor de keuring komt uw aanvraag tot een gehandicaptenparkeerkaart automatisch te vervallen, u moet er rekening mee houden dat hier kosten aan verbonden zijn.

  Ook als u zelf besluit om de aanvraag in te trekken, zodra deze is ingediend bij Argonaut, moet u er rekening mee houden dat hier kosten voor in rekening worden gebracht en deze aan u worden doorberekend.

  Gehandicaptenparkeerkaart kwijt

  Als u uw gehandicaptenparkeerkaart bent kwijtgeraakt dient u dat zo snel mogelijk te melden bij de gemeente. Er zal dan in overleg met u een verklaring van vermissing worden opgesteld die u dient te ondertekenen.

 • PDF formulier(en)

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis