HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Evenement organiseren

Evenement organiseren

 • Wat is het?

  Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

  Online evenement melden

  Online evenementenvergunning aanvragen

  Aanvraag door particulier via DigiD

  Aanvraag namens organisatie via eHerkenning 2+

  Aanvraag namens organisatie via DigiD

  Zie voor meer formulieren bij het kopje 'PDF-formulieren' hieronder.

  Informatie vooraf gewenst?

  Heeft u vragen ten aanzien van het aanvragen van een evenement binnen de gemeente Goeree-Overflakkee? U kunt er voor kiezen om teruggebeld te worden op een moment dat u dat beter uitkomt:

  Terugbelverzoek online indienen

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt.

  Er kan volstaan worden met een melding, indien:

  • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen;
  • het evenement tussen 09:00 uur en 23:00 uur plaats vindt;
  • geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07:00 uur of na 23:00 uur;
  • het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;
  • er een organisator is;
  • de organisator ten minste tien werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning voor een evenement aan bij de gemeente. Doe dit minimaal 8 weken van tevoren.

  Ook de melding van een klein evenement doet u bij de gemeente. Doe dit ongeveer 5 werkdagen van tevoren.

  Voorwaarden tekening evenementen

  Er dient een tekening (op schaal) met de maten van het evenemententerrein bij de aanvraag of melding gevoegd te worden, waarop onderstaande punten duidelijk aangegeven moeten zijn:

  • de bereikbaarheid van de straat c.q. het terrein voor hulpverlenende diensten;
  • de exacte plaatsbepaling (b.v. straatnaam) en benoeming van alle te organiseren activiteiten en te plaatsen   voorwerpen (bv. kramen, plaatsen en soort bak- en braadapparatuur, plaats, aantal en soort verkoopplaatsen goederen / etenswaren, plaatsen toiletten, terrassen, podia, tribunes, Aggregaten en mobiele heaters , buitenverlichting etc.) en de exacte afmetingen van elk te plaatsen voorwerp;
  • de exacte plaatsbepaling waar afzettingen van straten en / of wegen (met dranghekken) komen;
  • plaatsing van hekken en nooduitgangen.
  • Indien het evenement (ook) in een tijdelijk bouwwerk (tent) plaatsvindt, dient er een opstellingsplan op schaal te worden bijgevoegd waarop o.a. de volgende zaken zijn weergegeven:
   • de indeling(en) van het bouwwerk;
   • de bestemming van de verschillende ruimten;
   • de ligging van de uitgangen en de breedte daarvan;
   • de opstelling van eventuele zitplaatsen die in rijen zullen worden opgesteld, tafels, stands, podiums, bar’s e.d.;
   • de vrij te houden gang- en looppaden;
   • de overige voor het publiek beschikbare vrije vloeroppervlakte;
   • de aan te brengen blusmiddelen, algemene noodverlichting en vluchtwegaanduidingen;
   • alle bouwmaten (afmeting bouwwerk, (nood)uitgangen, looppaden);
   • het aantal mensen dat in het gebouw tegelijk aanwezig zal zijn, en per ruimte.
 • Wat kost het?

  • € 43,00  voor een evenement dat valt onder categorie A (evenement met laag risico, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving en/of beperkte gevolgen voor het verkeer en tevens een geringe extra capaciteit van de hulpverleningsdiensten (2020)
  • € 165,00  voor een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel dat valt onder categorie B (evenement met een verhoogd risico, waarbij sprake is van een verhoogde impact op de omgeving en/of gevolgen voor verkeer en tevens extra capaciteit van de hulpverleningsdiensten is vereist.* (2020)
  • € 330,00  voor een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel dat valt onder categorie C (risicovol evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de omgeving / regio en/of verkeer en tevens extra capaciteit van de hulpverleningsdiensten is vereist. (2020)
 • Extra informatie

  Vermelding evenement op evenementenbord(en)

  Het is mogelijk voor niet-commerciële organisaties, bijv. verenigingen, een vermelding aan te vragen op een aantal evenementenborden die bij de ingangen van een aantal dorpen zijn geplaatst. U moet dan denken aan vermeldingen voor een braderie, Sinterklaasintocht, concert e.d.

  Lees meer

 • PDF formulier(en)

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis