HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  Heeft u een slijterij of horecabedrijf (café, restaurant maar ook bijv. een sportkantine)? Dan heeft u een vergunningplichtig bedrijf. In vergunningplichtige bedrijven mag alcohol verstrekken worden. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  Heeft u een cafetaria of een levensmiddelenbedrijf? Dan heeft u een niet-vergunningplichtig bedrijf. In een niet-vergunningplichtig bedrijf mogen zwak-alcoholhoudende dranken worden verkocht voor gebruik elders dan ter plaatse en hiervoor is geen vergunning nodig.

  Wilt u alcohol schenken bij tijdelijke evenementen (zoals braderieën, kermissen etc) of bijzondere festiviteiten dan heeft u een ontheffing nodig van het verbod om zonder drank- en horecavergunning (zoals bedoeld in art. 3 van de wet) tijdelijk zwak-alcoholhoudende dranken te verstrekken (ontheffing Drank- en Horecawet art. 35).

  Ontheffing ex artikel 35 Drank- en horecawet aanvragen

  Toetsing Wet Bibob (Wet bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

  Burgemeester en wethouders hebben in een beleidsregel vastgelegd dat aanvragen Drank- en horecavergunning getoetst moeten worden aan de Wet Bibob. Uitgebreide informatie over de Wet Bibob vindt u op www.goeree-overflakkee.nl/bibob.

  Informatie vooraf gewenst?

  Heeft u vragen ten aanzien van het aanvragen van een evenement binnen de gemeente Goeree-Overflakkee? U kunt er voor kiezen om teruggebeld te worden op een moment dat u dat beter uitkomt:

  Terugbelverzoek online indienen

 • Hoe werkt het?

  De eisen om een drank- en horecavergunning te verkrijgen zijn:

  • leidinggevenden:
   • moeten de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt
   • mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn
   • mogen niet onder curatele staan
   • moeten beschikken over voldoende kennis en inzicht mbt sociale hygiëne
  • het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf mag alleen in een inrichting
  • de inrichting moet voldoen aan de inrichtingseisen (zoals beschreven in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet
  • het verstrekken van alcoholhoudende dranken op een terras bij een horecabedrijf kan alleen als dit uitdrukkelijk is toegestaan door burgemeester en wethouders
  • de beschikking mag niet gebruikt worden voor het plegen van strafbare feiten
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

  Bibob-formulier

  De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

  Nieuwe leidinggevende altijd melden

  Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

 • Wat moet ik meenemen?

  • kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager(s) en leidinggevende(n)
  • recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden)
  • kopie koop-, huur- of pachtcontract, dan wel eigendomsbewijs van het pand
  • bouwkundige plattegrond van het bedrijf, inclusief terras (schaal 1:100 met duidelijke vermelding van de maten)
  • werkgeversverklaring (per leidinggevende)
  • verklaring leidinggevende (per leidinggevende)
  • kopie arbeidsovereenkomsten van alle op het aanvraagformulier vermelde personen, die in loondienst zijn
  • vragenlijst Wet Bibob (met de daarbij behorende documenten)
  • verklaring van Sociale hygiëne
 • Wat kost het?

  € 200,00 voor de aanvraag tot het verlenen van een vergunning ogv art 3 DHW (2020)

  € 32,00 voor een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 DHW (2020)

  € 32,00 voor een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid DHW (2020)

  €32,00 voor een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid DHW (2020)

 • Hoe lang duurt het?

  • U krijgt binnen 8 weken bericht.
  • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • PDF formulier(en)

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis