HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Collectieve zorgverzekering

Collectieve zorgverzekering

 • Wat is het?

  Wat is het?

  Huishoudens met een laag inkomen kunnen via de gemeente een collectieve zorgverzekering afsluiten. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met zorgverzekeraar CZ. Het pakket dat wordt aangeboden heet het Gemeentepakket Extra Uitgebreid.

  Beter verzekerd!

  De collectieve zorgverzekering voorziet zowel in de basis- als de aanvullende verzekering, waaronder een verzekering voor de eigen bijdrage thuiszorg. De gemeente draagt € 17,76 per (betalende) verzekerde per maand bij. Dit wordt rechtstreeks door de gemeente aan CZ betaald. Door deze bijdrage is de aanvullende verzekering extra uitgebreid, tegen een extra lage prijs.

  Deelname / aanmelden

  Om per 1 januari 2019 gebruik te kunnen maken van deze collectieve zorgverzekering kunt u zich via www.gezondverzekerd.nl/goeree-overflakkee tot en met 31 december 2018 aanmelden. CZ regelt dan de opzegging bij uw huidige zorgverzekeraar.

 • Wat kost het?

  Als u besluit deel te nemen aan de collectieve verzekering dan ontvangt u 6% korting op de basisverzekering en 6% korting op de aanvullende verzekering.

  Alle bedragen zijn per maand per persoon.

  Omschrijving Bedrag

  Overzicht kosten collectieve verzekering 2019

  Basisverzekering € 117,31
  Aanvullende verzekering inclusief de eigen bijdrage thuiszorg € 50,01
  Totaal € 167,32
  Bijdrage gemeente € 17,76
  Te betalen € 149,56

  U dient de premie rechtstreeks te betalen aan CZ. Slechts bij uitzondering kan de betaling rechtstreeks van de uitkering worden betaald.

  Gemeentepakket Extra  Uitgebreid

  Het pakket dat de gemeente kan aanbieden aan mensen met een minimum inkomen heet het Gemeentepakket Extra Uitgebreid. Dit pakket is de meest uitgebreide aanvullende verzekering. Zo zijn er ruime vergoedingen opgenomen voor brillen, contactlenzen, tandartskosten, hulpmiddelen (zoals gehoorapparaten), diverse therapieën (zoals fysiotherapie), kraamzorg en de eigen bijdrage voor thuiszorg. Voor het volledige overzicht wordt u verwezen naar het vergoedingenoverzicht.

  Deelname

  Om recht te hebben op de collectieve zorgverzekering moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • U bent inwoner van de gemeente Goeree-Overflakkee en u bent zelf 18 jaar of ouder;
  • U heeft een uitkering op grond van de PW, de IOAW of IOAZ, of een ander inkomen tot maximaal 110% van het voor u geldende sociaal minimum:
   • Alleenstaande en alleenstaande ouder maximaal € 1.096,22 netto per maand;
   • Gehuwden maximaal € 1.566,03 netto per maand;
   • Alleenstaande 65+ maximaal € 1.233,57 netto per maand;
   • Gehuwden 65+ maximaal € 1.686,50 netto per maand.
  • Deze bedragen (normen 2018) zijn inclusief vakantiegeld.
  • U heeft een vermogen minder dan de voor u van toepassing zijnde vermogensgrens:
   • Alleenstaande maximaal € 6.020,00
   • Alleenstaande ouder maximaal € 12.040,00
   • Gehuwden maximaal € 12.040,00
  • Uw vermogen is de waarde van uw bezittingen verminderd met uw schulden. Onder het vermogen valt niet alleen uw (spaar)geld, maar ook een auto, waardepapieren, en mogelijk de overwaarde van de eigen woning voor zover dit meer bedraagt dan € 50.800,00, etc.
  • U neemt deel aan zowel de basis- als de aanvullende verzekering.

  Ingangsdatum / Aanvraag

  U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering per de eerste datum van het kalenderjaar. Via www.gezondverzekerd.nl/goeree-overflakkee kunt u zich tot uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaand aanmelden voor de collectieve zorgverzekering. Hier vindt een eerste inkomenstoets plaats, waarna de aanvraag wordt doorgestuurd naar zowel de zorgverzekeraar als de gemeente. De zorgverzekeraar regelt dan de opzegging bij uw huidige zorgverzekeraar. De gemeente toetst achteraf, binnen 60 dagen, of voldaan wordt aan de voorwaarden.

  Uitkeringsgerechtigden met een uitkering ingevolge de PW, de IOAW of de IOAZ ontvangen medio november van dat kalenderjaar van de gemeente rechtsreeks een aanbod per brief.

  U kunt niet in de loop van het jaar gaan deelnemen, tenzij u al bij CZ verzekerd bent en voor het eerst voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen.

  Beëindiging deelname

  Uw deelname aan de collectieve zorgverzekering eindigt als:

  • uw netto inkomen te hoog is geworden;
  • uw vermogen te hoog is geworden;
  • u geen inwoner meer bent van de gemeente Goeree-Overflakkee;
  • u zelf geen deel meer wenst te nemen;
  • bij overlijden of detentie.

  Bijzondere bijstand

  De basisverzekering vergoedt in principe alle noodzakelijke medische kosten. Daarnaast worden veel andere medische kosten vanuit de aanvullende collectieve zorgverzekering vergoed. De gemeente ziet de collectieve zorgverzekering als een ‘voorliggende voorziening’, hetgeen betekent dat in principe geen bijzondere bijstand meer wordt verleend voor medische kosten voor zover deze door deze verzekering vergoed worden.

  Meer weten?

  Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch contact opnemen met het Sociaal Meldpunt op telefoonnummer 14 0187 of per mail via info@goeree-overflakkee.nl.

 • Extra informatie

  Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch contact opnemen met het Sociaal Meldpunt op telefoonnummer 14 0187 of per mail via info@goeree-overflakkee.nl.

 • Contact

  Heeft u een vraag of een opmerking over dit product, de website of iets anders waar de gemeente een rol in speelt? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0187, maar u kunt ook gebruikmaken van het contactformulier.

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12:00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40, Middelharnis