HOME  |  Overzicht producten en diensten  |  Bouw en verbouwing, welstand

Bouw en verbouwing, welstand

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, de Welstandscommissie. Deze commissie geeft aan de hand van de gemeentelijke Nota Ruimtelijke Kwaliteit advies aan de gemeente of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

De Welstandscommissie vergadert in principe tweewekelijks op dinsdagochtend in het gemeentehuis te Middelharnis. Deze vergaderingen zijn openbaar, en zonder afspraak voor iedere belangstellende toegankelijk, maar er is geen inspraakmogelijkheid. De agenda voor de vergadering is op vrijdag voor de zitting op te vragen bij de afdeling Vergunningverlening Handhaving en Veiligheid.

In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente staan de welstandseisen. Op basis hiervan kunt u zelf inschatten of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Is dat zo, dan mag de omgevingsvergunning niet om redelijke eisen van welstand worden geweigerd.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Zodra de gemeente u laat weten of u een omgevingsvergunning krijgt, weet u ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Weet van tevoren of uw bouwplan voldoet

  • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, vraagt u een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd. 
  • Op verzoek wordt hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.

Ook kunt u desgewenst een vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen via het e-formulier onder het kopje "vooroverleg" bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
  • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.
U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Zitting welstandscommissie

Iedere oneven week vindt op maandag vanaf 13.00 uur de zitting plaats van de welstandscommissie in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee (gemandateerde behandeling). De agenda van deze zitting kunt u opvragen bij de afdeling Vergunningverlening, Handhaving en Veiligheid.

Productinformatie doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis